Ponuka záujmových útvarov 2016/217

                           Možnosť uplatniť si zľavu na všetky podujatia a tábory CVČ.

Preukaz člena zájmového útvaru dostanete od vedúceho zájmového útvaru a máte možnosť uplatniť si zľavu  iba po jeho predložení. Zľava platí na všetky letné tábory a podujatia organizované CVČ.

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017

                                Činnosť záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať                                                                                                   od 5. septembra 2016 do 23. júna 2017.    

Radenie záujmových útvarov podľa zamerania nájdete tu.

Radenie záujmových útvarov je podľa jednotlivých pracovísk:

                                       elokované pracovisko Charkovská 1, Košice

                                    elokované pracovisko Juhoslovanská 2, Košice

                                        elokované pracovisko Kórejská 1, Košice

                                               pracovisko Orgovánová 5, Košice

                                      elokované pracovisko Popradská 86, Košice

                                    elokované pracovisko Starozagorská 8, Košice

                                                    elokované pracovisko Nižná úvrať 26

                                                                    Lodenica Anička

                                                                   Externé pracoviská