Záujmové útvary

V našom CVČ máte možnosť uplatniť si VZDELÁVACÍ POUKAZ na všetkých našich pracoviskách. Čiastočná úhrada nákladov sa tým zníži na 2€/mesiac!!!

Posledný termín odovzdania vzdelávacieho poukazu je 20.september 2019!

Záujmové útvary

Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda :   9,00 – 13,00    14,00 – 17,00

Štvrtok :  8,00 - 12,00     13,00 – 16,00

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2019/2020

Zápis do záujmových útvarov prebieha od 2.septembra do 13.septembra 2019.

Činnosť záujmových útvarov bude prebiehať od 16.septembra 2019 do 12. júna 2020.    

Radenie záujmových útvarov je podľa jednotlivých pracovísk:

elokované pracovisko Charkovská 1, Košice

elokované pracovisko Juhoslovanská 2, Košice

elokované pracovisko Kórejská 1, Košice

pracovisko Orgovánová 5, Košice

elokované pracovisko Popradská 86, Košice

elokované pracovisko Starozagorská 8, Košice

elokované pracovisko Nižná úvrať 26

Lodenica Anička