Záujmové útvary

             Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2018/2019 čoskoro v ponuke!!!

Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda:   10,00 – 13,00     14,00 – 18,00

Štvrtok:    7,30 - 12,00     13,00 – 15,30