Záujmové útvary (krúžky)

                                       Prihlasovanie začína už 3.septembra 2018.

Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda :   10,00 – 13,00    14,00 – 18,00

Štvrtok :    7,30 - 12,00     13,00 – 15,30