Školské programy

01. Program pre najmenších

Program prístupnou formou zoznamuje a vysvetľuje najmladším návštevníkom planetária základné astronomické pojmy, akými sú východ a západ Slnka a striedanie ročných období. Spravidla je spojený s vybranou astronomickou rozprávkou.

Cca 60 min. program je určený MŠ a 1. - 2. roč. ZŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

02. Astronomické rozprávky

 • Rozprávky o súhvezdiach - o pôvode a názvoch súhvezdí
 • Slnečný kolotoč - program pre najmenších
 • Vlasatica - o kométe, ktorá hľadá svojho ocka
 • Hrdinovia na oblohe – o Herkulovi, Perzeovi, Oriónovi a iných mytologických hrdinoch
 • Mesiac u krajčíra - program pre najmenších o mesačných fázach
 • O dvanástich mesiačikoch - približuje niektoré astronomické pojmy a ukážku nočnej oblohy

Cca 60 min. program je určený pre MŠ a 1. - 2. roč. ZŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

03. Všeobecný program pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Program prístupnou formou zoznamuje a vysvetľuje najmladším návštevníkom planetária základné astronomické pojmy. Spravidla je spojený s vybranou astronomickou rozprávkou.

Cca 60 min. program je určený MŠ a 1. stupňu ZŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

04.Ako nájsť voz, ... a iné súhvezdia

 • interaktívny program pod umelou oblohou planetária

Program naučí študentov rozpoznávať najznámejšie súhvezdia a ukáže im jednoduchý spôsob, ako v pozorovaní súhvezdí pokračovať aj po odchode z planetária. Učenie je zábavnejšie a účinnejšie, pretože simuluje skutočnú nočnú oblohu, pod ktorou si žiaci musia svietiť baterkami aby porovnali "reálnu" oblohu s mapou. Celým programom ich sprevádzajú antické príbehy o bájnych hrdinských činoch, ľuďoch, zvieratách a veciach, ktoré sa dostali na oblohu v podobe súhvezdí. Tiež im budú ozrejmené základné astronomické poznatky o pohyboch nebeských telies, historické i súčasné predstavy o hviezdach, planétach, kométach, Mliečnej ceste či hmlovinách a galaxiách. Uvidia, čo všetko sa dá pozorovať priamym pohľadom, čo malým ďalekohľadom a ako vidia tie najväčšie ďalekohľady sveta."

Cca 60 min. program je určený pre 4. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 30 žiakov.

05. Naprieč slnečnou sústavou

 • prednáška o slnečnej sústave spojená

Je voda aj mimo Zeme? Presťahujeme sa na Mars? Kde v slnečnej sústave je najviac sopiek? Kam sa podela planéta Pluto? Kde hľadať mimozemšťanov? Prečo sa zem trasie? Program ponúka pohľad na vznik a vývoj slnečnej sústavy; definuje základné pojmy; objasní časové a veľkostné škály za hranicami Zeme; ukáže, aké procesy utvárali a stále formujú povrch planét; nakoľko rôznorodé podmienky panujú v rôznych častiach slnečnej sústavy; nahliadne k historickému vývoju pohľadov na mimozemský život; predstaví budúcnosť Slnka, Zeme a ďalších planét ...

Cca 60 - 90 min. program (podľa požiadavky) je určený pre 4. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

06. Vesmír od zrodenia po zánik

 • prednáška o vesmíre

Program ponúka komplexný pohľad na vznik a vývoj slnečnej sústavy a vesmíru; definuje základné pojmy; objasní časové a veľkostné škály za hranicami Zeme; ukáže, aké procesy utvárali a stále formujú povrch planét; nakoľko rôznorodé podmienky panujú v rôznych častiach slnečnej sústavy; nahliadne k historickému vývoju pohľadov na mimozemský život; predstaví budúcnosť Slnka, Zeme a ďalších planét ...

Cca 60 - 90 min. program (podľa požiadavky) je určený pre 4. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

07. Vesmírne katastrofy

 • prednáška o nebezpečenstvách vesmíru

Je Zem bezpečným miestom? Čo ak na nás padne padajúca hviezda? Zachráni nás Bruce Willis? Havaroval v Rusku lietajúci tanier? Vyhasne jedného dňa Slnko? Môžeme preletieť čiernou dierou? Aké veľké sú veľké hviezdy? Dá sa vidieť zrážka galaxií? Ako vznikol Mesiac? Scény ako z najväčších katastrofických filmov sú pre žiakov vďačnou témou, ktorá dokáže ľahko udržať ich pozornosť. V prednáške sa dozvedia aké nebezpečenstvá nám hrozia z vesmíru, koľko masových vymieraní prebehlo na Zemi, aké miesto zaberá slnečná sústava v rámci galaxie, kde a ako hviezdy vznikajú, ako sa vyvíjajú a aký býva ich koniec. Čo sú to galaxie. A aj to, že vesmírne katastrofy vedia priniesť mnoho úžitku...

Cca 60 - 90 min. program (podľa požiadavky) je určený pre 4. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

08. Všeobecný program pre 4. ročník ZŠ

 • Program nadväzuje a dopĺňa učivo prírodovedy v 4.ročníku
 • Program má dĺžku cca 60 - 90 min. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

09. Všeobecný program pre 5. ročník ZŠ

 • Základný program, ktorý vysvetľuje denný a nočný pohyb telies na oblohe. Zoznamuje s deťmi s hviezdnou oblohou pri pohľade z rôznych miest na Zemi. Program dopĺňa učivo geografie v 5. ročníku.
 • Program má dĺžku cca 60 - 90 min. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

10. Všeobecný program pre 6. - 9.ročník ZŠ

 • Program vysvetľuje orientáciu na oblohe. Popisuje súhvezdia a vlastnosti vesmírnych telies.
 • Program má dĺžku cca 60 - 90 min. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

11. Planéty

 • Fiktívny prelet rýchlosťou svetla Slnečnou sústavou od Slnka až na jej okraj - krátka asi 30 minútová prednáška vhodná ako doplnok k programu o oblohe.
 • Cca 30 min. program je určený pre 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

12. Pluto a trpasličie planéty

 • Prezentácia o výskume Pluta a ďalších trpasličích planét vrátane najnovších - krátka asi 30 minútová prednáška vhodná ako doplnok k programu o oblohe.
 • Cca 30 min. program je určený pre 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

13. Baktérie

 • Program, ktorý dopĺňa učivo prírodopisu. Možnosť výberu jednotlivých modulov programu. Veľkoplošná projekcia.
 • Cca 60 - 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

14.Vesmír konečná hranica

 • Súčasný pohľad na vesmír ako celok, jeho vývoj, popis a vývoj vesmírnych telies a sústav. Veľkoplošná projekcia. Program je doplnený o Novinky v astronómii a Orientáciou na hviezdnej oblohe.
 • Cca 90 min. program je určený pre 8. - 9. roč. ZŠ s SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

15. Novinky v astronómii

 • Prednáška s veľkoplošnou projekciou o nových poznatkoch, objavoch a projektoch v astronómii, aktualizovaná každý rok v mesiaci február. Vhodné ako príloha k inému programu alebo k pozorovaniu Slnka a večernej oblohy.
 • Cca 30 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

16. Astronomické oči

 • Veľkoplošná projekcia DVD o ďalekohľadoch v angličtine so slovenskými titulkami. DVD bolo vyrobené špeciálne pre Medzinárodný rok astronómie 2009.
 • Cca 60 - 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

17. Červená planéta

 • Mars sused Zeme. História poznávania Marsu zo Zeme. Výskum Marsu kozmickými sondami. Veľkoplošná projekcia.
 • Cca 60 – 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

18. Ekliptikálne súhvezdia

 • Bližšie zoznámenie s ekliptikálnymi súhvezdiami.
 • Cca 60 – 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

19. HST 15 rokov objavov

 • Veľkoplošná projekcia DVD o Hubblovom vesmírnom ďalekohľade v angličtine so slovenskými titulkami.
 • Cca 60 – 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

20. Kométy

 • Pôvod komét, z čoho sú zložené, ich dráhy a ako sa vyvíjajú. Najznámejšie pozorované kométy.
 • Cca 60 – 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

21. Mesiac

 • Mesiac ako najbližší sused Zeme. Pristátie a pobyt človeka na Mesiaci.
 • Cca 60 – 90 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

22. Pán prstencov

 • Prednáška s veľkoplošnou projekciou o planéte Saturn a jej výskume pomocou kozmonautiky vrátane aktuálnych poznatkov z projektu Cassini.
 • Cca 60 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.

23. Zatmenia a zákryty

 • Prednáška s veľkoplošnou projekciou o zatmeniach Slnka, Mesiaca a zákrytoch iných nebeských telies.
 • Cca 60 min. program je určený pre 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ. Max počet účastníkov je 60 žiakov.