Rodinné podujatia

Zaujímavé podujatie pre rodiny s deťmi organizované počas sobôt v priestoroch CVČ. Možnosť, ako zmysluplne využiť voľný čas v spoločnosti vychovávateľov CVČ. V dopoludňajšom alebo popoludňajšom programe sú pripravené aktivity pre deti aj pre rodičov. 

Vstupné na osobu:

0,50€ (deti od 3 do 15 rokov) a 1€ (dospelá osoba)

Čo nás čaká tohto roku?

22.4.2017 - Deň Zeme + Odomykanie vody na Lodenici

13.5.2017 - Deň matiek

23.6.2017 - Centropárty

                                        Pozrite si našu fotogalériu