Košický mládežnícky parlament

Košický mládežnícky parlament sa začal formovať v apríli 2016. V tom období naše centrum voľného času navštívil študent Adam Hrobák s myšlienkou založenia organizácie pre mladých ľudí, ktorí budú spolu realizovať svoje plány a sny. Činnosť KEMPu je realizovaná vo viacerých rovinách. Základom je dobrovoľnícka činnosť pod vedením Centra voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Členovia klubu nezištne pomáhajú pri aktivitách CVČ, ako sú podujatia pre verejnosť, estetická úprava prostredia, výzdoba interiéru, či grafická úprava exteriéru, aj dobrovoľnícka účasť v detskom pobytovom tábore.

Každý týždeň navštevujú centrum pre telesne a mentálne znevýhodnených Lux, n.o. v Košiciach, kde sa stretávajú so svojimi rovesníkmi so zdravotným znevýhodnením. Tu spolu trávia svoj voľný čas. Tancujú, debatujú, fotia sa a pripravujú filmový materiál, ktorý sa chystajú spracovať do dokumentárnej podoby. Na týždennej báze sa stretávajú vo svojom sídle na EP Nižná Úvrať 26 v Košiciach, kde majú k dispozícii rokovaciu miestnosť, IT miestnosť, tanečnú sálu a stolnotenisovú klubovňu. Tú prichádzajú s novými nápadmi a spolu sa ich snažia realizovať.

KEMP