Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Výtvarné umenie a výtvarné experimenty

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 16:00 Výtvarné umenie - obsadené Kórejská 36521
streda 16:30 Výt.umenie deti a rodičia Popradská 56531
štvrtok 14:00 Výtvarné umenie - obsadené Popradská 56541
štvrtok 16:00 Výtvarné experimenty Juhoslovanská 26541
štvrtok 16:30 Výt.umenie deti a rodičia Popradská 56542
štvrtok 18:00 tvarné umenie - obsadené Popradská 56543