Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Florbal

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:00Florbal Kalimero 51511
utorok 14:00 Florbal Juhoslovanská 21521
utorok 15:30 Florbal Juhoslovanská 21522
štvrtok 14:00 Florbal Charkovská 11541
 

Futbal

Deň Čas ZÚ - informácie Pracovisko Variabilný symbol
štvrtok 17:00 Futbal Charkovská 18041
piatok 17:00 Futbal Charkovská 18041