Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Keramika

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
piatok 16:30 Keramika Juhoslovanská 22751
piatok 14:20 Keramika Orgovánová 42751
pondelok 14:20 Keramika Orgovánová 42711
streda 16:10 Keramika Orgovánová 42722
streda 14:20 Keramika Orgovánová 42721
štvrtok 14:20 Keramika Orgovánová 42741
utorok 10:00 Keramika Malí krtkovia Orgovánová 42723
streda 14:30 Keramika Popradská 52731
štvrtok 14:00 Keramika Popradská 52741
štvrtok 16:00 Keramika Popradská 52742
utorok 14:00 Keramika Popradská 52721
streda 12:00 Keramika Starozagorská 62731
streda 16:00 Keramika Starozagorská 62733
streda 14:20 Keramika Starozagorská 62732
štvrtok 12:00 Keramika Starozagorská 62741
štvrtok 14:20 Keramika Starozagorská 62742
utorok 12:00 Keramika Starozagorská 62721
utorok 14:20 Keramika Starozagorská 62722
utorok 16:00 KKeramika Starozagorská 62723

Keramika