Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť počas školského roka

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda:   10,00 – 13,00     14,00 – 18,00

Štvrtok:    7,30 - 12,00     13,00 – 15,30