Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda:   10,00 – 13,00     14,00 – 18,00

Štvrtok:    7,30 - 12,00     13,00 – 15,30

Plánované rodinné soboty v školskom roku 2017/2018

Október 2017           "ČAS DUCHOV A STRAŠIDIEL"

November 2017          "Deň starých rodičov"

December 2017          "Mikuláš 2017"

Január 2018                Prezentácia záujmových útvarov 2017/2018

Február 2018              "Fašiangová sobota"

Marec 2017                 "Medodeň"

Apríl 2018                   Zelená LODENICA

Jún 2018                     "CENTROPÁRTY"