Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Šach

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:00 Šach Charkovská 15911
utorok 16:00 Šach Popradská 55921
piatok 14:30 Šach Orgovánová 45951