Aktuality

Ponuka záujmových útvarov v školskom rok 2019/2020 čoskoro v ponuke tu!!

Ponuka prázdninových aktivít

V prípade potreby nám volajte na doleuvedené tel.čísla. Ďakujeme.

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) záujmové útvary (krúžky)

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) prázdninová činnosť

Mgr.Denisa Drimáková (0917 484 862) príležitostná činnosť ako napr. nar.oslavy, súťaže, planetárium ...

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonomické oddelenie