Planetárium a hvezdáreň

Planetárium pre verejnosť 2017

Pozývame širokú verejnosť na mimoriadny program

ALBEDO ARCHÍV

  • Pri skupinovej návšteve planetária je potrebné doniesť so sebou prezenčnú listinu skupiny s pečiatkou školy, alebo prezenčnú listinu s podpismi detí pri každom mene. Ďakujeme!

 Kultúrnymi poukazmi budete môcť platiť aj v roku 2017. Čoskoro v ponuke!!!

Prihláste svoju školu na program - prihláška