OZNAM!!!

Nepravidelná autobusová preprava

Dňa 11.02.2020 bola vyhlásená zákazka „Nepravidelná autobusová preprava“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.02.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej právv centre voľného času podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne: