Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej právv centre voľného času podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne: