Predmetové olympiády a postupové súťaže 2017/2018

Termínovník v školskom roku 2017/2018 čoskoro v ponuke!

Názov súťaže a olympiády     Dátum konaniaInfo              Dokumentácia                          
Technická olympiáda           iuventa 
Olympiáda zo slov.j. a lit.          iuventa
Olympiáda v nemeckom jazyku          iuventa
Olympiáda v anglickom jazyku          iuventa
Matematická olympiáda (Z5, Z9)          iuventa
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)        iuventa
Šaliansky Maťko       web
Biologická olympiáda „C“          iuventa
Geografická olympiáda            iuventa
Dejepisná olympiáda           iuventa
Európa v škole      bližšie info tu
Pytagoriáda (P345678)   iuventa
Chemická olympiáda         iuventa
Fyzikálna olympiáda        iuventa
Hviezdoslavov Kubín       
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)         iuventa
Biologická olympiáda D         iuventa
Slávik Slovenska 2018        web
Na bicykli bezpečne