Predmetové olympiády a postupové súťaže 2018/2019

Olympiády a súťaže

Názov súťaže a olympiády     Dátum konania             Dokumentácia                                                      
Technická olympiáda2018propozícieprihláškapozvánkavýsledková listina
Olympiáda zo slov.j. a lit.2018propozícieprihláškapozvánka
Olympiáda v nemeckom jazyku2019propozícieprihláškapozvánka
Olympiáda v anglickom jazyku2019propozícieprihláška, pozvánka: KE1KE2KE3KE4
Matematická olympiáda (Z5, Z9)2019
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)2019
Šaliansky Maťko2019    pozvánka KE1, KE4, pozvánka KE2, KE3, prihláška
Biologická olympiáda „C“2019    
Geografická olympiáda2019   
Dejepisná olympiáda2019     propozícieprihláška
Európa v škole2019
Pytagoriáda (P345678)2019
Chemická olympiáda2019   
Fyzikálna olympiáda2019   
Hviezdoslavov Kubín2019 
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)2019 
Biologická olympiáda D2019
Slávik Slovenska 20182019    
Na bicykli bezpečne2019