Predmetové olympiády a postupové súťaže 2018/2019

Olympiády a súťaže

Názov súťaže a olympiády     Dátum konania             Dokumentácia                                                      
Technická olympiáda2018propozícieprihláškapozvánka
Olympiáda zo slov.j. a lit.2018propozícieprihláškapozvánka
Olympiáda v nemeckom jazyku2019propozícieprihláška
Olympiáda v anglickom jazyku2019propozícieprihláška
Matematická olympiáda (Z5, Z9)2019
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)2019
Šaliansky Maťko2019    
Biologická olympiáda „C“2019    
Geografická olympiáda2019   
Dejepisná olympiáda2019     
Európa v škole2019
Pytagoriáda (P345678)2019
Chemická olympiáda2019   
Fyzikálna olympiáda2019   
Hviezdoslavov Kubín2019 
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)2019 
Biologická olympiáda D2019
Slávik Slovenska 20182019    
Na bicykli bezpečne2019