Slávnostné verejné stretnutie víťazov školských súťaží 2018/2019

Košice I.                                   08.6.2018
Košice III.        12.6.2018
Košice II.        13.6.2018
Košice IV.        15.6.2018
Názov súťaže a olympiády     Dátum konaniaInfo              Dokumentácia                          
Technická olympiáda30.11.2017iuventavýsledková listina
Olympiáda zo slov.j. a lit.29.11.2017iuventapropozíciepozvánkavýsl.listina
Olympiáda v nemeckom jazyku18.1.2018     iuventaOKNJ: prihláška, propozície
OKNJ: výsledková listina
Olympiáda v anglickom jazyku16.1.2018iuventaOKAJ: prihláška, propozície
OKAJ: výsledková listina
ŠKAJ: výsled.listina, vyhodnotenie
Matematická olympiáda (Z5, Z9)24.1.2018          iuventavl 59: KE1, KE2KE3KE4
Odkaz na článok OKMO
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)17.4.2018        iuventapozvánky na OKMO678
vl: KE1, KE2KE3KE4
Šaliansky Maťko2018       webprop.: KE1KE2KE3KE4prihláška
výsledková listina
Biologická olympiáda „C“8.2.2018      iuventavl projektvl teóriaprihláška kk
Geografická olympiáda6.2.2018            iuventanávratka, usmernenie
výsl.listina: KE1, KE2KE3KE4
Dejepisná olympiáda15.2.2018          iuventaOKDO: prihláška, usmernenie
vl OKDO.: KE1KE2KE3KE4
Európa v škole2018      bližšie info tu
Pytagoriáda (P345678)13.3.2018  iuventavl: KE1KE2,KE3,KE4
Chemická olympiáda23.3.2018         iuventaŠK ChOnávratka
výsledková listina KE1-KE4
Fyzikálna olympiáda16.3.2018        iuventavl: KE123KE4 
Hviezdoslavov Kubín2018       pozvánky a propozície
vl HK.: KE1KE2KE3KE4prihlášky: CVČNOC, postup recitátora
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)11.4.2018        iuventavýsledková listina
Biologická olympiáda D25.4.2018        iuventapokynyprihláškapozvánka
výsledková listina
Slávik Slovenska 20182018        webpozvánky, propozícieprihláška
výsl.listina: KE1,4KE2,3
Na bicykli bezpečne2018      webpropozícieprihláškavýsl.listina