Názov súťaže a olympiády     Dátum konaniaInfo              Dokumentácia                          
Technická olympiáda30.11.2017iuventavýsledková listina
Olympiáda zo slov.j. a lit.29.11.2017iuventapropozíciepozvánkavýsl.listina
Olympiáda v nemeckom jazyku18.1.2018     iuventaOKNJ: prihláška, propozície
pozvánka
Olympiáda v anglickom jazyku16.1.2018iuventapozvánka: KE1KE2KE3KE4
OKAJ: prihláška, propozície
ŠKAJ: výsled.listina, vyhodnotenie
Matematická olympiáda (Z5, Z9)24.1.2018          iuventa
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)17.4.2018        iuventa
Šaliansky Maťko2018       webprop.: KE1KE2KE3KE4prihláška
Biologická olympiáda „C“8.2.2018      iuventa
Geografická olympiáda6.2.2018            iuventanávratka, usmernenie
Dejepisná olympiáda15.2.2018          iuventaOKDO: prihláška, usmernenie
ŠKDO: výsled.listina, vyhodnotenie
Európa v škole2018      bližšie info tu
Pytagoriáda (P345)13.3.2018  iuventa
Pytagoriáda (P678)14.3.2018iuventa
Chemická olympiáda23.3.2018         iuventa
Fyzikálna olympiáda16.3.2018        iuventa
Hviezdoslavov Kubín2018       
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)11.4.2018        iuventa
Biologická olympiáda D25.4.2018        iuventa
Slávik Slovenska 20182018        web
Na bicykli bezpečne2018      web