Olympiády a súťaže

Názov súťaže a olympiády  Dokumentácia                                                                      
Technická olympiáda  propozície, pozvánka, výsledková listina
Olympiáda zo slov.j. a lit.  propozície, prihláška, pozvánka, výsledková listina
Olympiáda v nemeckom jazyku  propozície, prihláška, pozvánka
Olympiáda v anglickom jazyku  propozície, prihláška, pozvánka: KE1, KE2, KE3, KE4
Matematická olympiáda (Z5, Z9)  
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)  
Šaliansky Maťko  propozície KE1 a KE4, propozície KE2 a KE3, prihláška
Biologická olympiáda „C“  vyhodnotenie školského kola, propozície, prihláška
Geografická olympiáda  
Dejepisná olympiáda  propozície, prihláška
Európa v škole  
Pytagoriáda (P345678)  
Chemická olympiáda  
Fyzikálna olympiáda  pokyny, návratka
Hviezdoslavov Kubín  
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)  
Biologická olympiáda D  
Slávik Slovenska 2018  
Na bicykli bezpečne