Názov súťaže a olympiády     Dátum konaniaInfo              Dokumentácia                          
Technická olympiáda           1.12.2016iuventaprihláškaprop.pozvánkavýsl.listina 
Olympiáda zo slov.j. a lit.          23.11.2016iuventaprihl.prop.pozvánkavýsl.listina
Olympiáda v nemeckom jazyku          19.1.2017iuventaprihláškapropozícievýsled. listina OK
Olympiáda v anglickom jazyku          17.1.2017iuventaprihl.prop., výsledkové listiny OK
Matematická olympiáda (Z5, Z9)          24.1.2017iuventavl Z5,Z9: KE1KE2,  KE3, KE4
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)          4.4.2017iuventavýsl.listina: KE1KE2,  KE3, KE4
Šaliansky Maťko        január 2017webvýsledková listina
Biologická olympiáda „C“          16.2.2017iuventapokynypozvánkavýsl.listina
Geografická olympiáda            7.2.2017iuventavýsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Dejepisná olympiáda           14.2.2017iuventavýsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Európa v škole       február 2017bližšie info tuneuskutočnené v šk.roku 2016/2017
Pytagoriáda (P345678)    14. a 15.3.2017iuventavýsledková listina: KE1KE2KE3KE4 
Chemická olympiáda         23.3.2017iuventavýsledková listina
Fyzikálna olympiáda         16.3.2017iuventapozvánka: KE123KE4, výsl.listina
Hviezdoslavov Kubín       marec 2017pozv., prih., výsl.listina
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)         29.3.2017iuventapokynyvýsledková listina
Biologická olympiáda D          25.4.2017iuventapokynypozvánkavýsl.listina
Slávik Slovenska 2017         máj 2017webvýsl.listina KE14, výsl.listina KE23,
Na bicykli bezpečne         máj 2017neuskutočnené v šk.roku 2016/2017