Predmetové olympiády a postupové súťaže 2018/2019

Olympiády a súťaže

Názov súťaže a olympiády     Dátum konania             Dokumentácia                                                      
Technická olympiáda2018propozícieprihláškapozvánkavýsledková listina
Olympiáda zo slov.j. a lit.2018propozícieprihláškapozvánka, výsledková listina
Olympiáda v nemeckom jazyku2019propozícieprihláškapozvánka
výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Olympiáda v anglickom jazyku2019propozícieprihláška, pozvánka: KE1KE2KE3KE4
výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Matematická olympiáda (Z5, Z9)2019výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8)2019výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Šaliansky Maťko2019    pozvánka KE1, KE4, pozvánka KE2, KE3, prihláška
výsledková listina: KE1 a KE4KE2 a KE3
Biologická olympiáda „C“2019    výsledková listina
Geografická olympiáda2019   výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Dejepisná olympiáda2019     propozícieprihláška
pozvánka: KE1KE2KE3KE4
výsledková listina: KE1KE2KE3KE4
Európa v škole2019
Pytagoriáda (P345678)2019pokynynávratka
výsledkové listiny: KE1KE2KE3KE4
Chemická olympiáda2019   výsledkové listiny: KE1KE2KE3KE4
Fyzikálna olympiáda2019   pokynynávratkapozvánkavýsledková listina
Hviezdoslavov Kubín2019výsledkové listiny:  KE1KE2KE3KE4
Biol.olympiáda E (zoo, bot, geo)2019 výsledková listina
Biologická olympiáda D2019pozvánkavýsledková listina
Slávik Slovenska 20182019    propozícieprihláška
výsledková listina Ke1, Ke2, Ke3, Ke4
Na bicykli bezpečne2019propozícieprihláškavýsledková listina