65.výročie vzniku Centra voľného času

PoďakovaniePoďakovanie Mesto Košice

Vedenie centra ďakuje zástupcom mesta Košice osobne Martinovi Petruškovi za uznanie, ktorého sa nám dostalo pri príležitosti 65.výročia založenia nášho centra. Podporu mesta cítime každý deň cez odbor školstva, ktorý sa snaží o pomoc našej organizácii vo všetkých oblastiach. Veľmi si vážime aj čestné uznanie Okresného úradu Košice s ktorým dlhodobo úzko spolupracujeme. Osobná účasť starostov MČ Košice-Západ a Ťahanovce bola prejavom záujmu miestnej komunity o našu činnosť. Potešila nás aj účasť poslancov mestského zastupiteľstva, členov Rady školského zariadenia, riaditeľov a zástupcov centier z Prahy, Kyjeva a Krakova, zástupcov odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, krstnej mamy loga centra, krstného otca maskota "Centruška" ako aj bývalých riaditeľov centra, riaditeľov CVČ v Prešove, Moldave nad Bodvou a riaditeľky RCM v Košiciach ako aj riaditeľov základných a materských škôl. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej a vecnej podpore partnerov centra : Reflex, Uniqa, Orange, Medison, Up Slovensko, Livonec, Kalimero, SOS electronic, MČ Košice-Západ, MČ Košice-Dargovských hrdinov, odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice. Ďakujeme fantastickým vedúcim súborov za prípravu a účinkujúcim za krásne vystúpenia, rodičom šikovných umelcov a priaznivcom centra za záujem o tento program. Všetci zamestnanci centra si zaslúžia obdiv a uznanie za náročnú prípravu a realizáciu osláv tohto výročia. Fotografie a videá z podujatia už čoskoro uvidíte na našich stránkach. (zdroj)

Poďakovanie

Štátne Divadlo Košice 8.október 2018

Tento týždeň sme oslávili 65. výročie Centra voľného času, na ktorom som sa poďakoval všetkým pedagógom za ich prínos pre mnoho generácií Košičanov, ktoré vychovali a deti a mládež sa zaoberali tvorivou činnosťou namiesto potulovania sa po sídliskách. Toto je naozaj kus dobrej práce pre spoločnosť, pretože roky driny ľudí, ktorí sa venuju mládeži ukazujú kvalitu v našej spoločnosti. Budeme naďalej podporovať CVČ a ich rozvoj. (zdroj)