Prázdninová činnosť 2020/2021

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať.

Elektronická prihláška na prázdninovú činnosť

Prázdniny

Jesenné p.                             29.október - 30.otóber 2020

Vianočné p.                            23.december 2020 - 7.január 2021

Polročné p.                               1.február 2021

Jarné p. pre Košický kraj        22.-26.február 2021

Veľkonočné p.                           1.-6.apríl 2021