Vážení návštevníci,

v súvislosti so novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021

  • vstup do posilňovne CVČ (Orgovánová 5) je obmedzený na 10 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,
  • vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,
  • vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov.

Ďakujeme za porozumenie 🙂

OZNAM platný od 16.8.2021