Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva všetkých divadelných nadšencov na

Nesúťažnú prehliadku amatérskych divadelných kolektívov

11. 02. 2023 – v sobotu, v divadelnej sále CVČ, EP Popradská 86 od 09.00 hod.

Na Divadelný festival sa každý súbor  musí prihlásiť formou prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke CVČ www.cvckosice.sk.

Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do 31. 01. 2023 osobne, poštou, mailom na cvc@cvckosice.sk

Program Festivalu s časovým harmonogramom jednotlivých vystúpení bude zverejnený až po zosumarizovaní prihlášok cca týždeň pred konaním.

Vstupné:                    1,50 €/účastník;   diváci zdarma

Divadelný festival