Centrum voľného času zverejňuje propozície súťaže Ukáž, čo vieš na tému Voda.

Súťaž je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ, ŠKD. Súťaží sa v päťčlenných družstvách – kapitán a 4 ďalší členovia. Zmena zloženia družstva z dôvodu choroby je prípustná. Súťaž je dlhodobá, tento rok pozostáva z 2 čiastkových kôl a zo záverečného – finálového kola. Jednotlivé kolá pozostávajú z teoretickej a praktickej  časti.

V teoretickej časti žiaci prezentujú vedomosti, schopnosť vyhľadávať, spracovávať informácie (odporúčame použiť učebnice, knihy, INTERNET). V praktickej časti súťažiaci prezentujú kreativitu a tvorivé zručnosti.

Body za jednotlivé kolá sa budú zrátavať. Do finálového kola postupuje prvých 9 družstiev.

Prvé kolo súťaže: VO VODE

Táto časť súťaže je zameraná na poznávanie živočíchov žijúcich vo vode. Z poznatkov o nich sa budú vyžadovať nasledovné: čím sa živí, kde žije (stojatá/tečúca voda), ako sa pohybuje, čím sa vyznačuje (žlté škvrny, jedovaté, telesná teplota), či je chránený, ako sa vyvíja, čím má pokryté telo, kam patrí (ryby, obojživelníky…), popis stavby tela.

Predpísané živočíchy: pstruh, korytnačka, kapor, potápnik, mlok, pijavica.

Na praktickú časť si doneste:farebný papier, nožnice, lepidlo, krepový papier, farbičky,  špagát, tenký kartón, lepiacu pásku, temperové farby, výkres A3 – 1 ks.

Druhé kolo súťaže: PRI VODE, uskutoční sa 17.3.2023

V tejto časti súťaže deti poznávajú živočíchy, ktoré žijú pri vode. Z poznatkov o nich sa budú vyžadovať nasledovné:čím sa živí, kde žije (stojatá/tečúca voda), ako sa pohybuje, čím sa vyznačuje (žlté škvrny, jedovaté, telesná teplota), či je chránený, ako sa vyvíja, čím má pokryté telo, kam patrí (ryby, obojživelníky…), popis stavby tela.

Predpísané živočíchy: vážka, vydra riečna, kačka, bocian, salamandra, skokan.

Na praktickú časť si doneste: farebný papier, nožnice, lepidlo, krepový papier, farbičky,  špagát, tenký kartón, lepiacu pásku, temperové farby, výkres A3 – 1 ks.

Prajeme Vám veľa úspechov a mnoho zaujímavých a pekných zážitkov pri príprave na uvedenú súťaž.

Vybavuje:   Mgr. Veronika Kužmová – koordinátorka súťaže             

Bližšie informácie nájdete aj tu:

Ukáž čo vieš