Včielka, tekuté zlato a človek

Vzdelávací program Včielka, tekuté zlato a človek. Zima je za nami a mi sa opäť môžeme stretávať aj na našej záhrade CVČ, kde si spolu môžete s deťmi MŠ, ZŠ prejsť náučný chodník o včielkach, vyrobiť si voňavú sviečku z medzisteniek, zahrať sa skladaním skladačky včielky a špeciálnymi nožnicami si nazbierať peľ ako včielky-robotnice. 24.4.2023 ZŠ Kežmarská a ZŠ Drábova, spolu 182 detí. Skupiny majú možnosť obliecť si obleky proti bodnutiu a vidieť živé včielky ako lietajú a nosia si…

Príroda očami detí

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasuje CVČ 35. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice      PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM Poslanie súťaže: motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov, jednotlivé kategórie nájdete v prílohe tu: Súťaže CVČ K PRÁCAM JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ SÚPISKU (viď príloha) v opačnom prípade…

Astronomický štvrtok o kozmonautike

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás pozvať na Astronomický štvrtok o kozmonautike do Planetária CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podujatie v spolupráci so SAS pri SAV sa uskutoční od 17. do 21.hodiny. Vstupné je 1,50 eur. Online prednáška bude aj v priamom prenose na internete tu 🙂 Tešíme sa na Vašu účasť. Ing. Peter Kaňuk, pracovník planetária a hvezdárne, vedúci astronomických krúžkov a klubov Centrum voľného času, EP Popradská 86, Košice…

Čo vieš o hviezdach 2023

Okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach Ako už počas mnohých predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2023 sa v Centre voľného času uskutočnili okresné kola astronomickej súťaže pre deti a mládež s pôsobnosťou pre celé mesto Košice. Súťažilo sa v troch kategóriách. V 1. a 2. kategórii 15. a 16. 3. 2023 súťažili žiaci základných škôl, v 3. kategórii 20. 3. 2023  žiaci stredných škôl. Súťažné úlohy boli rozdelené do viacerých časti – astronomická doplňovačka , vedomostný všeobecný test, praktické úlohy a príklady, mapka hviezdnej oblohy, test z histórie…

Mestská technická súťaž „SUPERŠKOLA“

Termín konania:       17. a 18. apríl 2023, v čase od 14.00 do 16.30 hod. Miesto konania:        Orgovánová 5 Popis súťaže:             jednokolová súťaž, pozostávajúca:                                     a) z teoretickej časti:            jednoduchý test z techniky                                     b) z praktickej časti:             zhotovenie výrobku z dreva podľa priloženého výkresu Cieľová skupina:      žiaci 7. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia                                     žiaci 8. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia Prihlasovanie:           každá škola z okresov Košice I až Košice IV môže prihlásiť po jednom žiakovi (z radov siedmakov alebo…

Moje mesto 2023

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice  vyhlasuje XVIII. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ Téma: súťaž je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť. Kategórie:       1. kategória:               MŠ  (predškolský vek)2. kategória:                1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)3. kategória:                2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)4. kategória:                ZUŠ Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú,…