Čiastočné zatmenie Slnka

Po šiestich rokoch sa nám opäť naskytla možnosť pozorovať zo Slovenska čiastočné zatmenie Slnka. Pozorovatelia v severných zemepisných šírkach, kadiaľ prechádzal pás annularity, bolo pozorovateľné toto zatmenie ako prstencové – severovýchodná časť Kanady, Ako čiastočné ho mali možnosť pozorovať obyvatelia veľkej časti Európy, časti USA a severnej polovice Ázie. Od nás z centra bolo čiastočné zatmenie slnka viditeľné takto 😊 Balkónová astronómia – archív…

OZNAM od 17.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 17.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa záujmové útvary na našich pracoviskách podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom. Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa…

Hviezdoslavov Kubín

INFORMÁCIE O FORME A PRIEBEHU OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v šk.roku 2020/2021 Národné osvetové centrum v Bratislave (ďalej len NOC), vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a obmedzeniam vyplývajúcim z uvedeného stavu, umožnilo realizáciutohtoročného okresného kola alternatívnymi formami. Z tohto dôvodu sa súťaž uskutoční formou záznamu, teda bez fyzickej prítomnosti žiakov a pedagógov. Prednes žiaka zaznamená pedagóg, rodič či iná dospelá osoba na mobilný telefón, videokameru, fotoaparát a zhotoví videozáznam, ktorý do 26. 5. 2021 odošle…

Planetárium pre verejnosť na máj 2021

Planetárium pre verejnosť na máj 2021
Centrum voľného času, HVEZDÁREŇ A  PLANETÁRIUM,  ponúka pre verejnosť v mesiaci máj  2021 Pozorovanie objektov na večernej oblohe pomocou prenosných ďalekohľadov utorok  18.5. a streda 19.5.  od 17.30 do 20.30 hod. vstupy o 17.30, 18.15, 19.00, 19.45 hod.                     pozorovanie len za jasného počasia v rámci Európskych solárnych dnípočet účastníkov je obmedzený (maximálne 10 na jeden vstup)vstupné 1,- €/osoba Významné výročia v kozmonautike 2021 – 2. časť „O nepilotovaných letoch“ 20.5. o 19. hodine.  Online prednáška v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Informácie na: Významné výročia v nepilotovanej…

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021
Centrum voľného času zverejňuje výsledkovú listinu XVI. ročníka výtvarnej súťaže Moje mesto. I. kategória MŠ 1. miesto Katarína Jankovičová Ako som povzbudzovala z vyhliadkovej veže bežcov maratóna mieru          2. miesto Dominik Kristián Sídlisko KVP                                                              3. miesto Adriána Lachváčová Košice                                               Čestné uznanie Melanie Petnyová Plameniaky v ZOO, Sofia Kovalevská Na jazdiarni v Košiciach, Tamara Kuchtová Tigre v ZOO – Košice                                       II. kategória 1. – 4. ročník ZŠ 1. miesto Kristián Angelovič  Moje športové mesto                                                   2. miesto Karin Rosolová  Divadlo v meste                                              3. miesto Michal Čačko Moje čisté mesto                                                         Čestné uznanie Alžbetka Buncová Moja obec,…

OZNAM od 10.5.2021

Na základe odporúčania RÚVZ KE, v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR po zvážení proti epidemických opatrení bude svoju činnosť CVČ od 10.5.2021 realizovať nasledovne: Záujmové útvary Otvárajú sa iba záujmové útvary podľa zoznamu nižšie. Ostatné záujmové útvary a kluby sa realizovať nebudú 🙂 Členov záujmových útvarov, ktoré otvárame, budeme kontaktovať emailom 😊 Čiastočnú úhradu nákladov za záujmový útvar je potrebné zaplatiť: na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Prosím nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a…

Výsledková listina súťaže Vesmír očami detí

Výsledková listina súťaže Vesmír očami detí
Výsledková listina XXXVI. ročníka okresného kola celoslovenskej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“ I. kategória MŠ 1. miesto Linda Eštoková  Ďalekohľad2. miesto Kristián Korytár Kozmonaut3. miesto Vojtech Fekete Vo vesmírePostup do celoslovenského kola : Veronika Mádyová Vesmír očami detí, Erika Svoreňová Ja letím II. kategória 1. – 4.ročník ZŠ 1. miesto Alex Winkler Veselé vesmírčatá2. miesto Lucia Thíry Osamelá3. miesto Hana Brodňanská Všetci na MarsPostup do celosloveského kola : Erik Fűrster Mama vesmírová, Hana Brodňanská Vesmírna turistika III. kategória 5. – 9.ročník…

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
Milé deti a rodičia, milá široká verejnosť, postupujeme na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci Covid automatu. V týždni od 3.5.2021 bude mesto Košice podľa školského Covid automatu v II. stupni varovania – teda v červenej farbe: https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/. Na stránke MŠVVaŠ SR nájdete aktualizovaný manuál Návrat do škôl a školských zariadení. Otvoríme brány CVČ Košice hneď ako to bude možné. Budeme Vás určite informovať 🙂 Letnú činnosť počas júla a…

Ponuka letných táborov

Ponuka letných táborov
Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov. Ponúkame Vám prímestské a pobytové tábory na LETO 2021. Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411 Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak. Ak by ste chceli prihlásiť mladšie alebo staršie dieťa, je potrebné sa informovať. Elektronická prihláška na prázdninovú činnosť Pokyny k prázdninovej činnosti…