DEDO 2023

Centrum voľného času organizuje dňa 13. 03. 2023 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach regionálne kolo súťažnej  postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, DEDO 2023 – spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom. Podmienky účasti: a) súťaž je určená pre deti do 15 rokov b) súťaž sa koná v slovenskom jazyku c) elektronicky odoslaná prihláška – https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie d) štartovné vo výške:           5,- €/dieťa, štartovné je potrebné uhradiť v deň podujatia, diváci – vstup zdarma Prihlášky…

Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ Súťaž prebehne v dvoch etapách. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Bližšie informácie nájdete tu: Propozície a prihláška súťaže vesmír očami detí (doc)Stiahnuť V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa nevracajú, stávajú majetkom vyhlasovateľa. Zasadnutie poroty okresného kola sa bude konať koncom marca 2023. Otvorenie výstavy a vernisáž okresného kola sa…

O skleneného motýľa

Dňa 21.12.2022 prebehol 9. ročník Súťaže školských časopisov O SKLENENÉHO MOTÝĽA. Cieľom tejto etapy  „Školy plnej talentov“ je podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby a dať deťom priestor prezentovať život svoje školy verejnosti. Do súťaže sa zapojilo 16 časopisov. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. Zároveň sa chceme poďakovať aj odbornej porote za hodnotenie a besedu s mladými tvorcami a ich pedagógmi. Tešíme sa na ďalšiu etapu súťaže v elektronických prezentáciach.…

Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín

Centrum voľného času organizuje celomestské kolo v súťaži na tému Jeseň v lese – aranžmán na okno Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podmienky účasti: Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do…