2020/2021

Športová oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
FŠŠL športové súťaže mesta Košice org.CVČbližšie informácie nájdete tu
Zlatý palcát 2020 – šachneuskutočnené
Mikulášsky volejbalový turnajneuskutočnené
Levie srdce 2021 – šach
Prázdninová stolnotenisová liganeuskutočnené
XIX.ročník Košická žiacka liga v šachu v rámci GPX (6 turnajov) neuskutočnené

Esteticko-kultúrna oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Najkrajší sen – celomestská výtvarná súťažpropozície, výsledková listina
Zimná  rozprávka – výtvarná súťaž (pre MŠ MČ Dargovských hrdinov a KVP)neuskutočnené
Koláže rozprávajú  – celomestská výtvarná súťaž – vernisážpropozície, výsledková listina, tvorba
Vesmír očami detí –  regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej  súťažepropozície
súťažné práce
výsledková listina
Deň Zeme – výtvarná súťaž  (pre MŠ MČ Dargovských hrdinov)neuskutočnené
Moje mesto –  celomestská výtvarná súťaž propozície
výsledková listina
Foto súťaž – Najfotografia sídliska Ťahanovce
Veselý chodník – kreslenie na asfalt (podujatie v rámci osláv Dňa mesta Košice)

Prírodovedná oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Strašiak v polipropozície, výsledková listina
OK Jesenné aranžovanie a viazanie rastlínneuskutočnené
Ukáž, čo vieš – prírodovedná súťaž (3 kolá + finále)neuskutočnené
OK Zimné aranžovanie a viazanie rastlínneuskutočnené
OK Čo vieš o hviezdach – astronomická súťažpropozície (pdf)
prihláška do súťaže (pdf)
informovaný súhlas (pdf)
okruhy otázok 1, 2 (pdf)
okruhy otázok 3 (pdf)
výsledková listina (pdf)
OK Letné aranžovanie a viazanie rastlín
Príroda očami detí – výtvarná súťaž – vernisáž propozície

Ostatné súťaže

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Košice – celomestská dejepisná súťažneuskutočnené
XII. ročník CK súťaže plastikových modelov „Plastik model Košice“neuskutočnené
Divadelný festivalneuskutočnené
DEDO 2021 – prehliadka detských divadielneuskutočnené
IX. ročník súťaže plastikových modelárov „O putovný pohár riad. CVČ“
Sláviček MŠ – súťaž v speve ľudových piesní 
Škola plná talentov „SUPERŠKOLA“bližšie informácie nájdete tu