Elokované pracovisko Nižná úvrať 26, Košice

Výchovno-vzdelávacie zariadenie poskytujúce služby v oblasti voľného času pre deti, mládež a dospelých. Vytvára podmienky pre záujmové útvary a množstvo programov a projektov zameraných na rozvoj záujmov detí a mládeže. Rozvíja nové formy spolupráce mládeže, organizuje mládežnícke WORKSHOPY s rôznou tématikou, mládežnícky KEMP a DofE.

Práca s mládežou

Záujmové útvary

Prázdninová činnosť

Počas posledných mesiacov sme nezaháľali, naše pracovisko skrášľovali a zdokonaľovali, aby sa Vám u nás páčilo a aby ste chodili k nám naďalej radi.

  • Oprava schodiska pred vchodom do budovy – jar 2020
  • Rekonštrukcia plota – jeseň 2020
  • Tvorba záhonu – leto 2020
  • Oprava plynovej búdky pred pracoviskom – jeseň 2020
  • Oprava zatekajúcej strechy, vyčistenie striech hangárov, inštalácia zvodov – jar 2020
  • Oprava stien a výzdoba obrázkami z činnosti na pracovisku – leto 2020
  • Presadenie kvetov v interiéri – jeseň 2020
  • Vypratanie priestorov skladov – zima 2020
  • Výzdoba priestoru recepcie – zima 2020