Záujmové útvary na EP Charkovská 1, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarKód
utorok14:00Jumping – cvičenie na trampolínkach10721
utorok14:30Streľba15721
utorok15:30Jumping – cvičenie na trampolínkach12222
utorok16:00Šach15121
utorok17:30Streľba15722
streda14:00Šikovné ruky16131
streda14:00Bedminton10731
streda15:30Jumping – cvičenie na trampolínkach12231
streda16:00Detská atletika11231
štvrtok14:00Florbal11341
štvrtok14:00Šikovné ruky16141
štvrtok14:00Stolný tenis15641
štvrtok15:30Florbal11342
štvrtok15:30Cvičenie s najmenšími10841
piatok14:00Fit cvičenie11251
piatok14:00Varenie16251