Záujmové útvary na EP Charkovská 1, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmových útvarom

Ponuka záujmových útvarov máj, jún 2020/2021
DeňOdZáujmový útvarKód
utorok14:20Šach15121
utorok16:00Streľba 15721
streda14:00Šikovné ruky16131
štvrtok14:00Šikovné ruky16121