Záujmové útvary na EP Juhoslovanská 2, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarKód
utorok14:00Bedminton20721
utorok15:30Bedminton20722
streda14:00Moderný tanec Dans Eve23232
streda14:00Florbal21331
streda14:30Tvorivé dielne26131
streda15:30Angličtina hrou 20231
streda15:30Florbal21332
streda15:40Moderný tanec Dans Eve23233
streda16:00Ľudový spev 23231
streda16:00Výtvarné experimenty27731
streda16:45Malý športovec20831
streda17:00Ľudový tanec23234
štvrtok14:00Fit lopty21241
štvrtok14:30Detská atletika20441
štvrtok15:30Cvičme v rytme 20841
štvrtok16:00Šikovné rúčky26141
piatok14:30Moderný tanec Dans Eve23251
piatok14:30Keramika22551
piatok14:30Stolný tenis25651
piatok14:30Varenie26251
piatok16:00Angličtina hrou20151
piatok16:30Detská filmová spoločnosť20951