Záujmové útvary na EP Juhoslovanská 2, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Podrobný popis záujmových útvarov nájdete po kliknutí na variabilný symbol záujmového útvaru 🙂

Dokumentácia k záujmovým útvarom na stiahnutie

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarVSPrihláška
pondelok14:00Streľba25731Prihlásiť
pondelok16:00Streľba25732Prihlásiť
pondelok, streda16:00Ľudový tanec a spev Viganček OBSADENÉ10567
utorok14:00Bedminton20721Prihlásiť
utorok14:00Fotografovanie21421Prihlásiť
utorok15:30Bedminton OBSADENÝ20722
utorok16:00Fotografovanie21422Prihlásiť
streda14:00Moderný tanec Dans Eve OBSADENÉ23232
streda14:00Florbal21331Prihlásiť
streda15:30Florbal21332Prihlásiť
streda15:40Moderný tanec Dans Eve OBSADENÉ23233
streda16:00Ľudový spev 23231Prihlásiť
streda16:00Výtvarné experimenty27731Prihlásiť
streda16:45Malý športovec OBSADENÉ20831
streda17:00Ľudový tanec23234Prihlásiť
štvrtok14:00Fit lopty21241Prihlásiť
štvrtok14:00Letecký modelár23041Prihlásiť
štvrtok14:30Detská atletika20441Prihlásiť
štvrtok16:00Šikovné rúčky26141Prihlásiť
štvrtok15:30 Cvičme v rytme20841Prihlásiť
piatok14:30Moderný tanec Dans Eve OBSADENÉ23251
piatok14:30Keramika OBSADENÉ22551
piatok14:30Stolný tenis25651Prihlásiť
piatok14:30Varenie26251Prihlásiť
piatok16:00Angličtina hrou20151Prihlásiť
piatok16:00Basketbal20651Prihlásiť
piatok16:30Detská filmová spoločnosť OBSADENÉ20951