Záujmové útvary na EP Juhoslovanská 2, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmových útvarom

Ponuka záujmových útvarov máj, jún 2020/2021
DeňOdZáujmový útvarKód
streda14:30Výtvarná bez pohybu26631
streda15:30Angličtina hrou 20231
streda16:30Výtvarné experimenty27731
streda17:15Ľudový spev23231
piatok14:30Keramika22551
piatok16:00Angličtina hrou20151
piatok16:30Detská filmová spoločnosť20951