Ponuku záujmových útvarov v školskom roku 2021/2022 pripravujeme!

Záujmové útvary na externom pracovisku CVČ

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentáciu záujmových útvarov nájdete tu:

Záujmové útvary prebiehajú na týchto partnerských školách a zariadeniach 2020/2021

CMŠ Krosnianska, FC Košice, Kalimero, Kulturpark, Mestská plaváreň Košice, MŠ Žiacka, MŠ Budapeštianska, MŠ Čordáková, MŠ Dénešova, MŠ Družicová, MŠ Galaktická, MŠ Hečkova, MŠ Humenská, MŠ Juhoslovanská, MŠ Kalinovská, MŠ Košická Nová Ves, MŠ Lidické námestie, MŠ Myslava, MŠ Ovručská, MŠ Poľov, MŠ Šebastovce, MŠ Stará Baštová, MŠ Zádielska, MŠ Zupkova, MŠ Želiarska, ZŠ Belehradská, ZŠ Bernolákova, ZŠ Bruselská, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Janigová, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Maurerova, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Postupimská, ZŠ Starozagorská, ZŠ Trebišovská