Záujmové útvary na pracovisku Orgovánová 5, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarKód
utorok14:00Hip hop41821
utorok14:20Plastikový modelár44721
utorok14:30Keramika42521
utorok14:30Výtvarné experimenty47721
utorok14:30Streľba45721
utorok15:30Fotografovanie41421
utorok16:00Výtvarné experimenty47722
utorok16:00Streľba45722
utorok16:10Keramika42522
utorok16:10Plastikový modelár44722
utorok17:00Mladý vedec64222
streda9:00Fit lopty pre detičky41231
streda10:30Fit lopty pre detičky41232
streda14:00Mladý youtuber40931
streda14:00Lego42931
streda14:30Keramika42531
streda14:30Streľba45731
streda14:30Stolný tenis45631
streda15:30Mladý youtuber40932
streda15:30Lego42932
streda16:00Streľba45732
streda16:00Stolný tenis45632
streda16:10Keramika42532
streda17:30Streľba45733
štvrtok14:00Hip hop41841
štvrtok14:20Plastikový modelár44741
štvrtok14:30Keramika42541
štvrtok14:30Streľba45741
štvrtok15:30Fotografovanie41441
štvrtok16:00Šach45141
štvrtok16:10Tvorivé dielne46141
štvrtok16:10Plastikový modelár44742
štvrtok16:30Varenie46241
piatok14:00Hip hop41851
piatok14:15Stolný tenis45651
piatok14:20Plastikový modelár44751
piatok14:30Keramika42551
piatok14:30Mladý návrhár48751
piatok14:30Šach45151
piatok15:00Vodná turistika46351
piatok15:30Mladý youtuber40951
piatok16:00Cvičenie s najmenšími40851
piatok16:10Tvorivé dielne46151
piatok16:10Plastikový modelár44752