Záujmové útvary na pracovisku Orgovánová 5, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmových útvarom

Ponuka záujmových útvarov máj, jún 2020/2021
DeňOdZáujmový útvarKód
utorok14:20Plastikový modelár44721
utorok14:30Keramika42521
utorok14:30Streľba45721
utorok15:30Fotografovanie41421
utorok16:00Streľba45722
utorok16:10Keramika42522
utorok16:10Plastikový modelár44722
utorok17:00Mladý vedec64222
streda14:00Lego42931
streda14:00Mladý youtuber40932
streda14:30Keramika42531
streda14:30Streľba 45731
streda15:30Lego42932
streda15:30Mladý youtuber 40931
streda16:00Streľba 45732
streda16:10Keramika42532
streda17:30Streľba 45733
štvrtok14:20Plastikový modelár44741
štvrtok14:30Keramika 42541
štvrtok14:30Streľba 45741
štvrtok15:30Fotografovanie41441
štvrtok16:00Šach45141
štvrtok16:10Plastikový modelár44742
štvrtok16:10Tvorivé dielne46141
piatok14:20Plastikový modelár44751
piatok14:30Keramika 42551
piatok14:30Šach45151
piatok15:30Mladý youtuber 40951
piatok16:10Plastikový modelár44752
piatok16:10Tvorivé dielne46151