Záujmové útvary na EP Popradská 86, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov 2021/2022
DeňČasZáujmový útvarKód
pondelok15:00Mladý kynológ53711
utorok14:30Keramika52521
utorok14:30Mladý astronóm pre začiatočníkov53421
utorok14:30Bedminton50721
utorok15:00Jumping – cvičenie na trampolínkach52221
utorok15:00Divadlo a herectvo51021
utorok16:30Detská filmová spoločnosť50921
utorok16:30Divadlo a herectvo51022
utorok16:30Detská atletika50421
streda14:30Tvorivé dielne56131
streda14:30Keramika52531
streda14:30Mladý astronóm Galileo53431
streda14:30Bedminton50731
streda15:00Moderovanie a média54531
streda16:30Detská filmová spoločnosť50931
streda16:30Mladý prírodovedec53831
streda16:30Mladý astronóm pre najmenších53432
streda16:30Divadlo a herectvo51031
streda16:30Cvičenie s najmenšími50831
streda16:30Detská jóga50832
štvrtok13:45Streľba55741
štvrtok14:00Výtvarné umenie56641
štvrtok14:00Keramika52541
štvrtok14:30Jumping – cvičenie na trampolínkach52241
štvrtok14:45Angličtina hrou 50141
štvrtok15:00Moderný tanec Dans Eve53241
štvrtok15:00Streľba55742
štvrtok15:30Mladý astronóm Pallas53441
štvrtok16:00Keramika52542
štvrtok16:00Angličtina hrou 50142
štvrtok16:30Výtvarné umenie D+R56642
štvrtok16:30Fit cvičenie51241
štvrtok16:40Moderný tanec Dans Eve53242
piatok14:00Aquafitnes 1 – ZŠ Trebišovská80351
piatok14:30Tvorivé dielne56151
piatok14:30Integráčik52151
piatok15:15Aquafitnes 2 – ZŠ Trebišovská80352
piatok16:00Integráčik52152
piatok16:30Cvičenie s najmenšími50851