Záujmové útvary na EP Popradská 86, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmových útvarom

Ponuka záujmových útvarov máj, jún 2020/2021
DeňOdZáujmový útvarKód
pondelok15:00Mladý kynológ53711
utorok14:30Keramika52521
utorok14:30Mladý astronóm53421
utorok14:30Výtvarné experimenty57721
utorok16:30Detská filmová spoločnosť50921
utorok16:30Výtvarné umenie D+R56621
streda14:30Keramika52531
streda14:30Mladý astronóm Galileo53431
streda14:30Tvorivé dielne 56131
streda16:30Detská filmová spoločnosť 50931
streda16:30Mladý astronóm pre najmenších53432
streda16:30Mladý prírodovedec53831
štvrtok13:45Streľba 55741
štvrtok14:00Keramika 52541
štvrtok14:00Výtvarné umenie56641
štvrtok15:00Streľba55742
štvrtok15:30Mladý astronóm Pallas53442
štvrtok16:00Keramika52542
štvrtok16:30Výtvarné umenie D+R 56642
piatok14:30Tvorivé dielne 56151