Prihláška na cyklické, vzdelávacie, výchovné a zábavné programy CVČ 2023/2024

Ponúkame vám široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesť žiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti. Podujatia sú spoplatnené sumou: Zábavné programy Termín zábavných programov je možné si rezervovať iba na … Čítať ďalej Prihláška na cyklické, vzdelávacie, výchovné a zábavné programy CVČ 2023/2024