Ponúkame vám široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesť žiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.

Podujatia sú spoplatnené sumou:

  • cyklické podujatia: 1,50/dieťa
  • vzdelávacie programy: 1,-/dieťa
  • výchovné programy: 2,-/dieťa (minimálne 10 detí, do 2 hodín)
  • zábavné programy: 2,50/dieťa (minimálne 20 detí, do 2 hodín)

Zábavné programy

Termín zábavných programov je možné si rezervovať iba na základe telefonickej objednávky na t.č. 055/6411411, 6411452

Pri objednávke mimo mesta Košice (MŠ, ZŠ Košice-okolie) účtujeme aj príplatok za pohonné hmoty.

Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítali a prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistíte najlepší termín realizácie.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu.

Ponuka programov 2023/2024

Ponuka programov na stiahnutie