2022/2023

Súťaže vyhlasované CVČ Košice

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Príroda očami detí
Letné aranžovanie 2022
Čo vieš o hviezdach 2022
Farebný chodník 2022
Plastik model Košice 2022
Vesmír očami detí
Najkrajší sen – celomestská výtvarná súťažpropozície
Koláže rozprávajú  – celomestská výtvarná súťaž – vernisáž
Strašiak v poli
OK Zimné aranžovanie a viazanie rastlín
Žiacko-juniorský patlák