2021/2022

Športová oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
FŠŠL športové súťaže mesta Košice org.CVČbližšie informácie nájdete tu
Zlatý palcát 2020 – šach
Levie srdce 2021 – šach
Prázdninová stolnotenisová liga
XIX.ročník Košická žiacka liga v šachu v rámci GPX (6 turnajov) 

Esteticko-kultúrna oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Najkrajší sen – celomestská výtvarná súťažpropozície
Zimná  rozprávka – výtvarná súťaž (pre MŠ MČ Dargovských hrdinov a KVP)
Koláže rozprávajú  – celomestská výtvarná súťaž – vernisáž
Vesmír očami detí –  regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej  súťaže
Deň Zeme – výtvarná súťaž  (pre MŠ MČ Dargovských hrdinov)
Moje mesto –  celomestská výtvarná súťaž 
Foto súťaž – Najfotografia sídliska Ťahanovce
Veselý chodník – kreslenie na asfalt (podujatie v rámci osláv Dňa mesta Košice)

Prírodovedná oblasť

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Strašiak v polipropozície, návod
OK Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín
Ukáž, čo vieš – prírodovedná súťaž (3 kolá + finále)
OK Zimné aranžovanie a viazanie rastlín
OK Čo vieš o hviezdach – astronomická súťaž
OK Letné aranžovanie a viazanie rastlín
Príroda očami detí – výtvarná súťaž – vernisáž 

Ostatné súťaže

Názov súťaže/podujatiaDokumentácia
Žiacko-juniorský patlákpropozície, plagát
Košice – celomestská dejepisná súťaž
XII. ročník CK súťaže plastikových modelov „Plastik model Košice“
Divadelný festival
DEDO 2021 – prehliadka detských divadiel
IX. ročník súťaže plastikových modelárov „O putovný pohár riad. CVČ“
Sláviček MŠ – súťaž v speve ľudových piesní 
Škola plná talentov „SUPERŠKOLA“bližšie informácie nájdete tu