Záujmové útvary na EP Starozagorská 8, Košice

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂

Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024

vek0 – do 5 rokovod 5 – do 18 rokovnad 18 rokov
rok narodenia2023-20182017-20042003 a menej
so súhlasom a vzdelávací poukaz (ak má nárok)15 € /mesiac5 €/mesiac25 €/mesiac
bez súhlasu, druhý, tretí,..  ZÚ15 €/mesiac15 €/mesiac25 €/mesiac
Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Bližšie informácie o záujmovom útvare sa Vám ukážu po kliknutí na názov.

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
utorok, stredaod 15:30Karate62311Obsadené
utorok14:00Stolný tenis65621Prihlásiť
utorok14:00Lego 162921Prihlásiť
utorok14:00Mladý spevák64121Obsadené
utorok14:00Keramika62522Prihlásiť
utorok14:30Pečenie a varenie66221Obsadené
utorok16:00Pečenie a varenie66222Obsadené
utorok16:00Keramika62523Prihlásiť
utorok16:00Mladý spevák64122Obsadené
streda14:00Lego 262931Prihlásiť
streda14:00Mladý spevák64131Obsadené
streda14:00Keramika62532Obsadené
streda15:15Lego 362932Prihlásiť
streda16:00Mladý spevák64132Obsadené
streda16:00Keramika62533Prihlásiť
streda16:00Pečenie a varenie66231Obsadené
štvrtok14:00Stolný tenis65641Obsadené
štvrtok14:00Lego 462941Prihlásiť
štvrtok14:00Keramika62541Obsadené
štvrtok14:00Pečenie a varenie66232Prihlásiť
štvrtok15:30Stolný tenis65642Obsadené
piatok13:00Mladý spevák64151Obsadené
piatok15:00Muzikálová hviezda64651Obsadené
 utorok, štvrtok16:00Moderný tanec Myšičky64421Prihlásiť
utorok, štvrtok17:45Moderný tanec Myšičky
pre školopovinné deti
64444Prihlásiť