Záujmové útvary na EP Starozagorská 8, Košice

Elektronické odhlásenie zo záujmového útvaru (krúžku)

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Elektronické prihlasovanie na ZÚ (krúžky) bude spustené od 2.septembra 2024 🙂