Súťažné poriadky FŠŠL 2023/2024
Futsal (pdf)
Detská atletika (pdf)
Minihádzaná (pdf)
Plávanie (pdf)
Streľba (pdf)
Futsal
Dátum konania: 15.11.2023, 13.12.2023, 24.1.2024
Po odohratí všetkých zápasov v skupine bude nasledovať pavúk.
14.2.2024 Play-off systém
13.3.2024 Semifinále + zápasy o umiestnenie
17.4. Finále + zápas o 3. miesto
Rozdelenie skupín (youtube)
Skupiny v tabuľke (pdf)
Výsledková listina 1.kolo (pdf)
Výsledková listina po 2.kole (pdf)
Detská atletika
Dátum konania: 18.11.2023, 27.01.2024, 23.03.2024, Finále máj 2024
Výsledková listina 3.kolo (pdf)
Výsledková listina 2.kolo (pdf)
Výsledková listina 1.kolo (pdf)
Minihádzaná
Dátum konania: 4 kolá november, december, február, marec + máj-jún finále, súťažný deň – pondelok.
Propozície 19.2.2024 (pdf)
Výsledková listina 25.3.2024 – postup (pdf)
Výsledková listina 24.1.2024 (pdf)
Výsledková listina 19.2.2024 (pdf)
Výsledková listina 18.12.2023 (pdf)
Výsledková listina 13.11.2023 (pdf)
Plávanie
Dátum konania: november 2023 – jún 2024
3.kolo ZŠ Družicová
3.kolo ZŠ Krosnianska 2
3.kolo ZŠ Tomášikova
3.kolo ZŠ Trebišovská
2.kolo ZŠ Družicová
2.kolo ZŠ Krosnianska 2
2.kolo ZŠ Tomášikova
2.kolo ZŠ Trebišovská
1.kolo ZŠ Družicová
1.kolo ZŠ Krosnianska 2
1.kolo ZŠ Tomášikova
1.kolo ZŠ Trebišovská
Streľba
Dátum konania: 2. 12. 2023, 10. 2. 2024, 16. 3. 2024, 20. 4. 2024
Finále 25. 5. 2024

Rozpis jednotlivých kôl (pdf)
Výsledková listina 1.kolo (pdf)
Výsledková listina 2.kolo jednotlivcov (pdf)
Výsledková listina 2.kolo družstiev (pdf)
Výsledková listina 3.kolo jednotlivcov (pdf)
Výsledková listina 3.kolo družstiev (pdf)
Fotogaléria Streľba 1.kolo 2.12.2023