Súťaž je určená žiakom košických  škôl s cieľom podporiť tvorivosť a schopnosti žiakov, a tak podporovať adekvátne trávenie voľného času s možnosťou porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi v rôznych oblastiach.

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

  • Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
  • Mládežnícky parlament mesta Košice
  • Magistrát mesta Košice – oddelenie školstva, referát športu a mládeže a referát marketingu a kultúry. 

Realizácia súťaže 

Finále súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV–SUPER ŠKOLA, pokiaľ to mimoriadna situácia v SR dovolí, bude prebiehať počas Dní mesta Košice v máji 2022.

Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Košice získavajú priestor neformálnym vzdelávaním získať potrebné zručnosti pre organizovanie rôznych činností.

Názov jednotlivých kôl súťaže                                              Dokumentácia
Zbieram, zbieraš, zbierame (zber papiera)
O skleneného Centruška – súťaž školských časopisov, foto  
Súťaž v PC – tvorba prezentácií
KOŠICE STAR – spevácka súťaž
DANCE CITY – tanečná súťaž
Dobývanie košického hradu (športovo-branné) 

Finále 4.ročníka súťaže „Škola plná talentov

V školskom roku 2019/2020 sa stala „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA“ Základná škola Staničná 13, Košice !!!