Škola planá talentov
SUPERŠKOLA
2023/2024
10. ročník celoročnej  súťaže

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

  • Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci s Košickým žiackym parlamentom a oddelenie  školstva Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka

Realizácia súťaže 

  • Cieľová skupina: súťaž je určená žiakom košických ZŠ a príslušných ročníkov  OG
  • Cieľ súťaže: podporiť, rozvíjať  tvorivosť, schopnosti žiakov, súťaženie v duchu  fair-play, patriotizmus k svojej škole, k mestu, zviditeľnenie školy, nadviazanie nových kontaktov, súťaživosť medzi školami a reprezentáciu, hravosť a pohyb, získavanie praktických zručností neformálnym vzdelávaním, možnosť porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi.

Superškola v školskom roku 2022/2023 je ZŠ Krosnianska 2, Košice