Škola planá talentov
SUPERŠKOLA
2022/2023
9. ročník celoročnej  súťaže

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

  • Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci s Košickým žiackym parlamentom a oddelenie  školstva Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka

Realizácia súťaže 

  • Cieľová skupina: súťaž je určená žiakom košických ZŠ a príslušných ročníkov  OG
  • Cieľ súťaže: podporiť, rozvíjať  tvorivosť, schopnosti žiakov, súťaženie v duchu  fair-play, patriotizmus k svojej škole, k mestu, zviditeľnenie školy, nadviazanie nových kontaktov, súťaživosť medzi školami a reprezentáciu, hravosť a pohyb, získavanie praktických zručností neformálnym vzdelávaním, možnosť porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi.

Superškola v školskom roku 2022/2023 je ZŠ Krosnianska 2, Košice

  NÁZOV SEMIFINÁLOVEJ SÚŤAŽE  Termín realizácie súťaže
1. Zbieram, zbieraš, zbierame – súťaž v zbere papiera v  duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten vyhráva. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier, dostávajú školy body a tie sa započítavajú do finálového kola Školy plnej talentov.  
Vyhlásenie súťaže – november   2022, vyhodnotenie súťaže – február 2023. 
Potvrdenie o nazbieranom a odovzdanom množstve papiera môže byť zo zberu v  období: január 2022 – január 2023
Propozície na stiahnutie (pdf)

Výsledková listina (pdf)

Fotogaléria k súťaži 🙂
2. Súťaž v aranžovaní a viazaní rastlín je v našom projekte novinkou. Má tri  samostatné kolá – Jesenné aranžovanie, Zimné aranžovanie a Jarné aranžovanie.  
Jesenné aranžovanie výsledková listina (pdf)
Zimné aranžovanie výsl.listina (pdf)
Jarné aranžovanie výsl.listina (pdf)
Fotogaléria k súťaži
3. Mestská dejepisná súťaž –ďalšia novinka v projekte. Súťaž je organizovaná  v spolupráci s Východoslovenským múzeom a  prebieha v štyroch  kategóriách. V každom kole budú súťažné družstvá plniť úlohy a odpovedať na otázky týkajúce sa regionálnej histórie, súčasnosti a expozícií Východoslovenského múzea, resp. iných múzeí či inštitúcií. Družstvá dostanú preukazy, s ktorými majú do expozícií VSM v období trvania súťaže  voľný vstup.
Bodovanie po 1.kole (pdf) 
Viac informácii nájdeš tu 🙂
konanie súťaže: november 2022 –  máj 2023  
4. Mestská súťaž v technickej tvorivosti – tiež nová.  Prebieha v dvoch kategóriách. V každom kole (raz za mesiac) budú súťažné družstvá odpovedať na otázky  v rozsahu učiva predmetu Technika pre dané ročníky a v šiestej záverečnej etape, každé z družstiev vyhotoví v priestoroch nášho CVČ podľa predloženej dokumentácie kombinovaný výrobok z materiálu drevo, plech.
Propozície na stiahnutie (pdf)
Prihláška na stiahnutie (docx)
17.-18.4.2023
5. O skleneného motýľa – súťaž školských časopisov Každá škola môže prihlásiť do súťaže jeden školský časopis.
Propozície na stiahnutie (pdf)
Prihláška na stiahnutie (doc)
Výsledková listina (pdf)

Fotogaléria k súťaži
6. Prezentácia na PC – súťaž v prezentácii na PC na ľubovoľnú tému (prezentácia školy, záľub, umenia, športu, prírody…). Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo dvojica žiakov. Z jednej školy môže byť prihlásená iba jedna prezentácia. Čistý čas na verbálnu prezentáciu je maximálne 10 minút.  
Propozície (pdf)
Prihláška (doc)
Výsledková listina (pdf)
7. KOŠICE STAR spevácka súťaž jednotlivcov vo viacerých kategóriách, určená pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG, do ktorej  sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom jednej piesne v ľubovoľnom žánri, ktorú prezentuje pred odbornou porotou. Pridelené body za víťazné umiestnenia sa započítavajú do celkového bodovania   Školy plnej talentov.
Propozície k súťaži (pdf)
Prihláška na stiahnutie (docx)
Plagát na stiahnutie (jpg)
Výsledková listina (pdf)
8. DANCE CITY – otvorená súťaž určená pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG s cieľom: porovnanie výkonnosti tanečníkov rôznych skupín a tanečných štýlov. Pridelené body za víťazné umiestnenia sa započítavajú do celkového bodovania  Školy plnej talentov.
Propozície k súťaži (pdf)
Prihláška na stiahnutie (docx)
Výsledková listina (pdf)
9. Dobývanie Košického hradu – súťaž pre 5-členné družstvá v netradičných disciplínach s cieľom porovnania výkonnosti členov rôznych družstiev, skupín, spoznania  života a dobových hier našich predkov.  
Propozície súťaže (pdf)
Prihláška na stiahnutie (docx)
Výsledková listina kat.deti (pdf)

Výsledková listina kat.juniori (pdf)
10. FINÁLE  Škola plná talentov – Superškola Slávnostné ocenenie víťaznej školy, ktorá získa najviac bodov a  titul  „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA 2022/2023“.  Javisková prezentácia žiakov a pedagógov víťaznej školy.  2.5.2023
pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice