Škola planá talentov
SUPERŠKOLA
2022/2023
9. ročník celoročnej  súťaže

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

  • Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice v spolupráci s Košickým žiackym parlamentom a oddelenie  školstva Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka

Realizácia súťaže 

  • Cieľová skupina: súťaž je určená žiakom košických ZŠ a príslušných ročníkov  OG
  • Cieľ súťaže: podporiť, rozvíjať  tvorivosť, schopnosti žiakov, súťaženie v duchu  fair-play, patriotizmus k svojej škole, k mestu, zviditeľnenie školy, nadviazanie nových kontaktov, súťaživosť medzi školami a reprezentáciu, hravosť a pohyb, získavanie praktických zručností neformálnym vzdelávaním, možnosť porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi.
  NÁZOV SEMIFINÁLOVEJ SÚŤAŽE  Termín realizácie súťaže
1. Zbieram, zbieraš, zbierame – súťaž v zbere papiera v  duchu fair-play. Kto najviac nazbiera, ten vyhráva. Podľa umiestnenia získaného za nazbieraný papier, dostávajú školy body a tie sa započítavajú do finálového kola Školy plnej talentov.  
Vyhlásenie súťaže – november   2022, vyhodnotenie súťaže – február 2023. 
Potvrdenie o nazbieranom a odovzdanom množstve papiera môže byť zo zberu v  období: január 2022 – január 2023
Propozície na stiahnutie (pdf)

Vyhodnotenie súťaže 13.2.2023
2. Súťaž v aranžovaní a viazaní rastlín je v našom projekte novinkou. Má tri  samostatné kolá – Jesenné aranžovanie, Zimné aranžovanie a Jarné aranžovanie.  
Jesenné aranžovanie výsledková listina (pdf)
Zimné aranžovanie výsl.listina (pdf)


Fotogaléria k súťaži
3. Mestská dejepisná súťaž –ďalšia novinka v projekte. Súťaž je organizovaná  v spolupráci s Východoslovenským múzeom a  prebieha v štyroch  kategóriách. V každom kole budú súťažné družstvá plniť úlohy a odpovedať na otázky týkajúce sa regionálnej histórie, súčasnosti a expozícií Východoslovenského múzea, resp. iných múzeí či inštitúcií. Družstvá dostanú preukazy, s ktorými majú do expozícií VSM v období trvania súťaže  voľný vstup.  
Viac informácii nájdeš tu 🙂
konanie súťaže: november 2022 –  máj 2023  
4. Mestská súťaž v technickej tvorivosti – tiež nová.  Prebieha v dvoch kategóriách. V každom kole (raz za mesiac) budú súťažné družstvá odpovedať na otázky  v rozsahu učiva predmetu Technika pre dané ročníky a v šiestej záverečnej etape, každé z družstiev vyhotoví v priestoroch nášho CVČ podľa predloženej dokumentácie kombinovaný výrobok z materiálu drevo, plech.konania súťaže: november 2022 –  máj 2023  
5. O skleneného motýľa – súťaž školských časopisov Každá škola môže prihlásiť do súťaže jeden školský časopis.
Propozície na stiahnutie (pdf)
Prihláška na stiahnutie (doc)
Výsledková listina (pdf)

Fotogaléria k súťaži
6. Prezentácia na PC – súťaž v prezentácii na PC na ľubovoľnú tému (prezentácia školy, záľub, umenia, športu, prírody…). Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo dvojica žiakov. Z jednej školy môže byť prihlásená iba jedna prezentácia. Čistý čas na verbálnu prezentáciu je maximálne 10 minút.  
Propozície (pdf)
Prihláška (doc)
Súťaž sa uskutoční 9.-10.2.2023.
7. KOŠICE STAR spevácka súťaž jednotlivcov vo viacerých kategóriách, určená pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG, do ktorej  sa môže prihlásiť súťažiaci s výberom jednej piesne v ľubovoľnom žánri, ktorú prezentuje pred odbornou porotou. Pridelené body za víťazné umiestnenia sa započítavajú do celkového bodovania   Školy plnej talentov.
Propozície k súťaži (pdf)
Prihláška na stiahnutie (docx)
Plagát na stiahnutie (jpg)
Súťaž sa uskutoční 27.2.2023.
8. DANCE CITY – otvorená súťaž určená pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG s cieľom: porovnanie výkonnosti tanečníkov rôznych skupín a tanečných štýlov. Pridelené body za víťazné umiestnenia sa započítavajú do celkového bodovania  Školy plnej talentov.marec 2023
9. Dobývanie Košického hradu – súťaž pre 5-členné družstvá v netradičných disciplínach s cieľom porovnania výkonnosti členov rôznych družstiev, skupín, spoznania  života a dobových hier našich predkov.  apríl 2023
10. FINÁLE  Škola plná talentov – Superškola Slávnostné ocenenie víťaznej školy, ktorá získa najviac bodov a  titul  „Škola plná talentov – SUPERŠKOLA 2022/2023“.  Javisková prezentácia žiakov a pedagógov víťaznej školy.  máj 2023  pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice