ERASMUS PLUS v našom centre.

Naše Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice získalo začiatkom roku 2019 v rámci programu Erasmus plus známku kvality, čím sme prevzali kompetencie pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou.

Hneď v tom istom čase sme uzavreli spoluprácu s SVČ Déčko Náchod z Českej republiky, výsledkom ktorej boli spoločné stretnutia a školenie na prípravu organizácie mládežníckej výmeny. Tieto spoločné aktivity vyústili v hosťovanie medzinárodnej Česko-Poľsko-Slovenskej mládežníckej výmeny v rámci programu Erasmus plus v júni 2019 na tému Let oyuth be.

Na podporu tohto projektu sme ešte v roku 2019 a 2020 pokračovali v aktivitách, zorganizovali sme workshopy Sadenie lipy, Koncert No clue, Výmena šiat, Pečenie perníkov.

Pod vedením odborníkov a kompetentných lídrov sme sedeli na spoločných pracovných stretnutiach, kde sme riešili problematiku mládežníckych výmen a tvorby projektov v Európskom zbore solidarity.

Výsledkom bol projekt Zazelenaj s podpornými aktivitami Život včely, Postav úľ, Zbieranie semien, Sadenie semien, Sadenie stromčekov v ZOO, Stavba skleníka. Workshopom Búranie predsudkov sme podporili mládežnícky projekt Homeless is more, na základe ktorého sme zorganizovali zbierky pre ľudí bez domova a osobne sme im ich odovzdali.

V našom tíme pracujú mladí ľudia klubu KEMP, dobrovoľníci medzinárodnej ceny DofE a podporovatelia jednotlivých projektov z radov verejnosti. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti včelárstva, z programu Erasmus plus, so psychológmi, hudobníkmi, lídrami organizácii pracujúcich s mládežou a zanietenými kolegami z nášho centra.

Naša základňa je na EP Nižná Úvrať 26, Košice.

Kontakt: labovsky@cvckosice.sk, RNDr. Marián Labovský, koordinátor.