Program pre verejnosť

OZNAM
Vážení návštevníci,
v súvislosti so novým Covidovým automatom a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že
vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na max. 6 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov (meno + kontakt).
Ďakujeme za porozumenie 🙂