Elokované pracovisko Lodenica, Anička

Lodenica, Anička je naše pracovisko pre detičky a rodičov vhodné na športové a rekreačné činnosti, ako aj pre školské skupiny, ktoré si chcú vyskúšať splavovanie.

Každoročne otvárame sezónu podujatím pre verejnosť. Otváranie a zatváranie LODENICE – apríl a október 🙂

Lodenica – privátne a firemné podujatia
Podujatie bez splavovania do 4 hodín
Podujatie s možnosťou splavovania do 4 hodín
50€
100€

Vašim deťom ponúkame na tomto pracovisku počas roka záujmový útvar Vodná turistika. Každoročne sa otvára tento krúžok na pracovisku Orgovánová a Lodenica, Anička.

Bližšie informácie nájdete tu: Záujmové útvary

Bližšie informácie Vám podáme na t.č. 055/ 6411 411.

Tešíme sa na Vás !