Elokované pracovisko Kórejská 1, Košice

Elokované pracovisko Kórejská bolo vyňaté zo siete škôl a školských zariadení a zo správy majetku Centra voľného času.

V domčeku sme zažili mnoho krásnych chvíľ a prajeme mu nový šat a krásne poslanie do budúcnosti 🙂