OZNAM
Vážení návštevníci,
v súvislosti so novým Covidovým automatom a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že
vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na max. 6 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov (meno + kontakt).
Od 15.11. je vstup do planetária možný len pre očkovaných.
Ďakujeme za porozumenie 🙂

A je tu nové ALBEDO, môžete si ho stiahnúť tu 🙂 🙂 🙂

Vitajte, priatelia astronómie !

Prichádzame k Vám so širokou ponukou výchovných a vzdelávacích programov z oblasti atronómie.

Neváhajte a využite možnosť zatraktívniť a spríjemniť deťom chvíle voľna. Planetárium bez ohľadu na dennú dobu a počasie znázorní oblohu v každom ročnom období na ktoromkoľvek mieste našej Zeme. 

Odborný výklad s veľkoplošnou projekciou dataprojektorom, s premietaním diapozitívov a videofilmov.