Vitajte, priatelia astronómie !

Prichádzame k Vám so širokou ponukou výchovných a vzdelávacích programov z oblasti atronómie.

Neváhajte a využite možnosť zatraktívniť a spríjemniť deťom chvíle voľna. Planetárium bez ohľadu na dennú dobu a počasie znázorní oblohu v každom ročnom období na ktoromkoľvek mieste našej Zeme. 

Odborný výklad s veľkoplošnou projekciou dataprojektorom, s premietaním diapozitívov a videofilmov.

Bližšie informácie k súťaži Čo vieš o hviezdach nájdete tu: https://www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/sutaze-cvc