OZNAM
Záujmová činnosť v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať podľa školského semaforu zverejneného na stránke Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf z 19.1.2022.

Pokyny k prevádzke CVČ od 24.1. 2022 sú zverejnené na tomto odkaze 🙂 https://www.cvckosice.sk/wp-content/uploads/2022/01/POKYNY24_01.pdf

Pokyny pre prihlásenie sa na záujmovú činnosť:
Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP 🙂
Deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienky režimu OTP 🙂
Poverené osoby riaditeľkou CVČ (vedúci ZÚ) sú povinní pred začatím činnosti skontrolovať režim OTP – prostredníctvom covid pasu, potvrdenia o prekonaní ochorenia covid nie starším ako 180 dní alebo potvrdením o vykonaní Ag samotestu nie staršieho ako 48 hodín. Potvrdenie o vykonaní Ag samotestu vyplní a potvrdí zákonný zástupca dieťaťa.

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom pre zákonného zástupcu dieťaťa platné od 24.1.2022 (docx)

Vzhľadom na situáciu je možné platiť záujmovú činnosť (krúžok) iba na jeden mesiac.
1. Bankovým prevodom na číslo účtu SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol: kód záujmového útvaru
2. Hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ, Popradská 86, Košice počas stránkových hodín.
STREDA 9,00 – 12,00h 13,00 – 17,00h
ŠTVRTOK 8,30 – 12,00h 13,00 – 16,30h

Dokumentácia k záujmovým útvarom