OZNAM
Záujmová činnosť v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať podľa školského semaforu zverejneného na stránke Ministerstva školstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor z 20.8.2021.

Milí členovia záujmových útvarov, dovoľujeme si pripomenúť, že zajtra je posledný termín na odovzdanie Vzdelávacích poukazov pre CVČ. Ďakujeme za každý poukaz. Podporíte ním našu činnosť ❤️

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Pokyny k prevádzke od 13.9.2021 https://www.cvckosice.sk/2021/09/10/pokyny-k-prevadzke-a-vnutornemu-rezimu-cvc-od-13-9-2021/

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa (docx)

Vzdelávacie poukazy prijímame do 24.septembra do 12:00 hod. 🙂 🙂 🙂

Vzhľadom na situáciu je možné platiť záujmovú činnosť (krúžok) iba na jeden mesiac.
1. Bankovým prevodom na číslo účtu SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol: kód záujmového útvaru
2. Hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ, Popradská 86, Košice počas stránkových hodín.
STREDA 9,00 – 12,00h 13,00 – 17,00h
ŠTVRTOK 8,30 – 12,00h 13,00 – 16,30h

Dokumentácia k záujmovým útvarom