Dokumentácia k záujmovým útvarom 2023/2024

Nábor na krúžky prebieha od 4.9. do 15.9.2023, činnosť začne od 18.9.2023. Tešíme sa na Vás 🙂

Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024

vek0 – do 5 rokovod 5 – do 18 rokovnad 18 rokov
rok narodenia2023-20182017-20042003 a menej
so súhlasom a vzdelávací poukaz (ak má nárok)15 € /mesiac5 €/mesiac25 €/mesiac
bez súhlasu, druhý, tretí,..  ZÚ15 €/mesiac15 €/mesiac25 €/mesiac
Platbu za záujmové útvary je možné realizovať:
1. Bankovým prevodom na číslo účtu SK28 5600 0000 0004 9561 4003
Variabilný symbol: kód záujmového útvaru
Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte.
2. Hotovosťou v hlavnej pokladni CVČ, Popradská 86, Košice počas leta každý pracovný deň počas trvania letnej činnosti
9,00 – 12,00h, 13,00 – 15,00h