Záujmové útvary na EP Starozagorská 8, Košice

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite dopísať variabilný symbol záujmového útvaru a do doplňujúcich údajov meno dieťaťa a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Prihlasovanie na záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 začína 2.septembra 2021. Podrobný popis záujmových útvarov bude zverejnený v priebehu augusta 2021.

Ponuka záujmových útvarov máj, jún 2020/2021
DeňČasZáujmový útvarKód
utorok14:00Mladý spevák64121
utorok14:00Lego a animovanie 162921
utorok14:00Keramika62522
utorok15:30Integráčik62121
utorok16:00Mladý spevák64122
utorok16:00Keramika62523
streda14:00Mladý spevák64131
streda14:00Lego a animovanie 262931
streda14:00Keramika62532
streda15:30Lego a animovanie 362932
streda16:00Mladý spevák64132
streda16:00Keramika62533
štvrtok14:00Stolný tenis65641
štvrtok14:00Lego a animovanie 462941
štvrtok14:00Keramika62541
štvrtok14:30Mladý spevák64141
štvrtok15:30Stolný tenis65642
štvrtok16:30Rytmické krôčiky64941
piatok13:00Mladý spevák64151
piatok15:00Muzikálová hviezda64651