Údaje odhlasovaného dieťaťa:

Zadajte informácie o dieťati

Údaje zákonného zástupcu, ktorý odhlasuje dieťa

Zadajte informácie o zákonnom zástupcovi