Fresh školská športová liga

Olympiády a súťaže MINEDU

Podujatia pre školy

Súťaže CVČ

Prihláška programy

Škola plná talentov

Školský šport

Prosíme úspešných riešiteľov okresných kôl súťaží a olympiád, aby si starostlivo uschovali potvrdenia o úspešnosti, pre ďalšiu potrebu, ako napr. prihlasovanie sa na strednú školu. Potvrdenia o úspešnosti zasielame prihlásenej základnej škole hneď po ukončení okresného kola. Ďakujeme za porozumenie 🙂

Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termínovník POPS 2023/2024 (pdf)
Zoznam koordinátorov Okresných kôl POPS 2023/2024 (docx)

2023/2024

Slávik Slovenska
Propozície (pdf)
Prihláška (docx)
Fyzikálna olympiáda kat. G
Pozvánka (pdf)

Bližšie informácie nájdete na stránke https://nivan.sk/mladez/olympiady, alebo cvc@cvckosice.sk.