Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slávnostné verejné oceňovanie víťazov predmetových súťaží a olympiád 🙂

8.6.2022 Pozvánka Košice 1.
9.6.2022 Pozvánka Košice 2.
13.6.2022 Pozvánka Košice 3.
14.6.2022 Pozvánka Košice 4.

Prosíme úspešných riešiteľov okresných kôl súťaží a olympiád, aby si starostlivo uschovali potvrdenia o úspešnosti, pre ďalšiu potrebu, ako napr. prihlasovanie sa na strednú školu. Potvrdenia o úspešnosti zasielame prihlásenej základnej škole hneď po ukončení okresného kola. Ďakujeme za porozumenie 🙂

Okresné kolo Slávik Slovenska

propozície (pdf)
prihláška (doc)

Matematická olympiáda 6.,7.,8.ročník

pozvánka Košice I.
pozvánka Košice II.
pozvánka Košice III.
pozvánka Košice IV., pokyny

Hviezdoslavov Kubín

pozvánka Košice I. a III.
pozvánka Košice II.
pozvánka Košice IV.

Šaliansky Maťko

Oznámenie o posunutí jednotlivých kôl (docx)
Pozvánka Košice 2. a Košice 3. (pdf)
Pozvánka Košice 1. a Košice 4. (pdf)

Fyzikálna olympiáda

návratka (docx)
metodický pokyn (pdf)
prihlasovanie na súťaž (pdf)
domáce kolo kat.F (pdf)
domáce kolo kat.E (pdf)

Olympiáda v anglickom jazyku

metodický pokyn (pdf)
usmernenie pre školy a organizátorov (pdf)
ŠK výsledková listina (xls)
ŠK vyhodnotenie (pdf)
výsledková listina OKAJ kat.A (pdf)
výsledková listina OKAJ kat.B (pdf)

Technická olympiáda

bližšie informácie k súťaži nájdete tu: Technická olympiáda – IUVENTA

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúry

nové usmernenie k súťaži 12.11.2021 (pdf)
pokyny pre súťažiacich (pdf)
V prípade, ak máte záujem o potvrdenie o úspešnom umiestnení vášho dieťaťa z olympiády z minulých školských rokov. Zasielame na požiadanie emailom, prosím píšte na cvc@cvckosice.sk.
SAMSUNG CSC