Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021

Výkonný výbor Slávika Slovenska 2021, plne rešpektujúc súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a v záujme regulárnosti  priebehu 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže SLÁVIK SLOVENSKA 2020/2021, sa rozhodol  p r e l o ž i ť  konanie súťaže na jarné mesiace roku 2022!
Doterajšie Propozície súťaže strácajú účinnosť, na budúci rok budú vydané nové, aktualizované Propozície SS 2022.
Výkonný výbor SS zároveň ďakuje  všetkým organizátorom základných (školských) kôl Slávika Slovenska 2021 a pripomína, že výsledky všetkých už realizovaných základných kôl, ktoré sa uskutočnili do 5. októbra 2021, zostávajú v platnosti a plynulo prechádzajú do budúceho roka 2022.
 Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.
 
Peter Dvorský, garant Slávika Slovenska
Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúry

usmernenie (pdf)
pokyny pre súťažiacich (pdf)

Technická olympiáda

usmernenie (pdf)
V prípade, ak máte záujem o potvrdenie o úspešnom umiestnení vášho dieťaťa z olympiády z minulých školských rokov. Zasielame na požiadanie emailom, prosím píšte na cvc@cvckosice.sk.
SAMSUNG CSC