Pre školy

Fresh školská športová liga

Olympiády a súťaže MINEDU

Podujatia pre školy

Súťaže CVČ

Prihláška programy

Škola plná talentov

Školský šport

Prosíme úspešných riešiteľov okresných kôl súťaží a olympiád, aby si starostlivo uschovali potvrdenia o úspešnosti, pre ďalšiu potrebu, ako napr. prihlasovanie sa na strednú školu. Potvrdenia o úspešnosti zasielame prihlásenej základnej škole hneď po ukončení okresného kola. Ďakujeme za porozumenie 🙂

Bližšie info na cvc@cvckosice.sk

Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dokumentácia POPS

Bližšie informácie nájdete na stránke https://nivan.sk/mladez/olympiady

Biologická olympiáda
výsledková listina kat.C (pdf)
Fyzikálna olympiáda
Návratka (docx)
Metodický pokyn (pdf)
Postup pre odovzdávanie vypracovaných úloh domáceho kola FO (pdf)
Úlohy pre domáce kolo olympiády kategória E
Úlohy pre domáce kolo olympiády kategória F
Postup prihlasovania pre súťažiacich na predmetové olympiády a súťaže (pdf)
Dejepisná olympiáda
výsledková listina (pdf)
Hviezdoslavov Kubín
propozície (pdf)
pozvánka pre Košice I. a Košice III. (pdf)
pozvánka pre Košice II. (pdf)
pozvánka pre Košice IV. (pdf)
Olympiáda v nemeckom jazyku
výsledková listina kat.1A (pdf)
výsledková listina kat.1B (pdf)
Šaliansky Maťko
prihláška (doc)
propozície a pozvánka pre Košice I. a Košice IV. (pdf)
propozície a pozvánka pre Košice II. a Košice III. (pdf)
výsledková listina Košice 1., 2., 3., 4. (pdf)
Olympiáda v anglickom jazyku
výsledková listina kat.1A (pdf)
výsledková listina kat.1B (pdf)
pokyny (pdf)
realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023
Technická olympiáda
pokyny (pdf)
výsledková listina OK (pdf)
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
pozvánka (pdf)
výsledková listina (pdf)