ĎAKUJEME spoločnosti GEOLAB za pomoc pri zabezpečení pomôcok na Okresné kolo Chemickej olympiády. V okresoch Košice I.-IV. sa zúčastnilo súťaže 53 žiakov.

Prosíme úspešných riešiteľov okresných kôl súťaží a olympiád, aby si starostlivo uschovali potvrdenia o úspešnosti, pre ďalšiu potrebu, ako napr. prihlasovanie sa na strednú školu. Potvrdenia o úspešnosti zasielame prihlásenej základnej škole hneď po ukončení okresného kola. Ďakujeme za porozumenie 🙂

Bližšie info na cvc@cvckosice.sk

Olympiády a súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dokumentácia POPS

Bližšie informácie nájdete na stránke https://nivan.sk/mladez/olympiady

Slávik Slovenska
výsledková listina Košice 1. a Košice 4. (pdf)
výsledková listina Košice 2. a Košice 3. (pdf)
Chemická olympiáda
výsledková listina (pdf)
Matematická olympiáda
výsledková listina 5.ročník (pdf)
výsledková listina 6.ročník (pdf)
výsledková listina 7.ročník (pdf)
výsledková listina 8.ročník (pdf)
výsledková listina 9.ročník (pdf)
Geografická olympiáda
výsledková listina Košice 1. (pdf)
výsledková listina Košice 2. (pdf)
výsledková listina Košice 3. (pdf)
výsledková listina Košice 4. (pdf)
Pytagoriáda
výsledková listina kat.P3
výsledková listina kat.P4
výsledková listina kat.P5
výsledková listina kat.P6
výsledková listina kat.P7
výsledková listina kat.P8
Biologická olympiáda
výsledková listina kat.C (pdf)
výsledková listina kat.D (pdf)
výsledková listina kat.E (pdf)
Fyzikálna olympiáda
Výsledková listina (pdf)
Dejepisná olympiáda
Hviezdoslavov Kubín
Výsledková listina Košice 1. (pdf)
Výsledková listina Košice 2. (pdf)
Výsledková listina Košice 3. (pdf)
Výsledková listina Košice 4. (pdf)
Olympiáda v nemeckom jazyku
výsledková listina kat.1A (pdf)
výsledková listina kat.1B (pdf)
Šaliansky Maťko
výsledková listina Košice 1., 2., 3., 4. (pdf)
Olympiáda v anglickom jazyku
výsledková listina kat.1A (pdf)
výsledková listina kat.1B (pdf)
Technická olympiáda
výsledková listina OK (pdf)
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
výsledková listina (pdf)