Záujmové útvary na EP Charkovská 1, Košice

Bezpríznakovosť na stiahnutie (docx)
Aktuálne informácie k čiastočnej úhrade za záujmový útvar 2022/2023 (pdf)
Ponuka záujmovej činnosti 2022/202

Všetky záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti, pokiaľ to nie je napísané inak. Po kliknutí na názov krúžku sa Vám ukážu podrobnosti záujmovej činnosti. 🙂

DeňČasZáujmový útvarKódPrihlásenie
pondelok14:00Ľudový tanec13211Prihlásiť
pondelok16:00Pohybové hry19011Prihlásiť
utorok14:00Keramika12521Prihlásiť
utorok15:30Keramika12522Prihlásiť
utorok14:00Jumping – cvičenie na trampolínkach
od 10 rokov
12221Prihlásiť
utorok14:30Streľba
od 9 rokov
15721Obsadené
utorok15:45Šach15121Prihlásiť
utorok17:15Streľba
od 9 rokov
15722Obsadené
utorok15:30Jumping – cvičenie na trampolínkach
od 5 rokov
12222Obsadené
streda14:00Šikovné ruky16131Prihlásiť
streda14:00Bedminton10731Obsadené
streda15:30Bedminton10732Obsadené
streda16:00Elektronik11121Obsadené
štvrtok14:00Florbal11341Prihlásiť
štvrtok14:00Varenie
od 8 rokov
16241Obsadené
štvrtok16:00Florbal11342Obsadené
štvrtok16:00Jumping – cvičenie na trampolínkach12241Obsadené
štvrtok16:00Tvorivé dielne Handmade16141Prihlásiť
štvrtok16:00Mladý sokoliar14042Obsadené
piatok14:00Fit cvičenie11251Prihlásiť
piatok14:00Stolný tenis15651Obsadené
piatok16:00Tabata11252Prihlásiť

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Dokumentácia k záujmovým útvarom na stiahnutie