Záujmové útvary na EP Charkovská 1, Košice

Zmena čiastočnej úhrady nákladov podľa VZN mesta Košice č.237 – odkaz tu 🙂
Pomôcka – určenie výšky platby za ZU v CVČ v školskom roku 2023/2024 tu 🙂

Elektronické odhlásenie zo záujmového útvaru (krúžku) 2023/2024

Všetky záujmové útvary je možné platiť aj internet bankingom na číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003. Nezabudnite prosím dopísať do doplňujúcich údajov meno dieťaťa, záujmový útvar a obdobie, za ktoré platíte. Ďakujeme!!!

Bližšie informácie o záujmovom útvare sa Vám ukážu po kliknutí na názov.

DeňČasZáujmový útvarVariabilný symbolPrihláška
utorok14:00Lukostreľba19711Obsadené
utorok14:30Jumping – cvičenie na trampolínkach12221Prihlásiť
utorok14:30Streľba15721Obsadené
utorok15:00Tvorivé dielne Handmade16141Prihlásiť
utorok15:30Lukostreľba19712Obsadené
utorok15:50Stolný tenis15621Prihlásiť
utorok15:45Šach15121Obsadené
utorok16:00Tanec14433Prihlásiť
utorok17:15Streľba15722Obsadené
streda14:00Keramika12531Obsadené
streda14:00Bedminton10731Prihlásiť
streda15:30Tabata11231Prihlásiť
streda15:30Bedminton10732Obsadené
streda16:00Magna Elektronika a Robotika11132Prihlásiť
štvrtok14:00Florbal11341Prihlásiť
štvrtok14:00Varenie s Nikou16241Prihlásiť
štvrtok14:15Mladý návrhár18741Prihlásiť
štvrtok15:30Florbal11342Obsadené
štvrtok16:00Jumping – cvičenie na trampolínkach12241Obsadené
štvrtok15:45Ľudový tanec13241Prihlásiť
piatok13:30Klavír12051Prihlásiť
piatok14:00Bedminton10751Obsadené
piatok14:00Stolný tenis15651Obsadené
piatok15:30Fit cvičenie11251Obsadené