Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ Súťaž prebehne v dvoch etapách. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Bližšie informácie nájdete tu: Propozície a prihláška súťaže vesmír očami detí (doc)Stiahnuť V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa nevracajú, stávajú majetkom vyhlasovateľa. Zasadnutie poroty okresného kola sa bude konať koncom marca 2023. Otvorenie výstavy a vernisáž okresného kola sa…

Divadelný festival

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva všetkých divadelných nadšencov na Nesúťažnú prehliadku amatérskych divadelných kolektívov 11. 02. 2023 – v sobotu, v divadelnej sále CVČ, EP Popradská 86 od 09.00 hod. Na Divadelný festival sa každý súbor  musí prihlásiť formou prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke CVČ www.cvckosice.sk. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do 31. 01. 2023 osobne, poštou, mailom na cvc@cvckosice.sk Prihláška na detský festivalStiahnuť Program Festivalu s časovým harmonogramom jednotlivých vystúpení bude zverejnený až po zosumarizovaní…

O skleneného motýľa

Dňa 21.12.2022 prebehol 9. ročník Súťaže školských časopisov O SKLENENÉHO MOTÝĽA. Cieľom tejto etapy  „Školy plnej talentov“ je podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby a dať deťom priestor prezentovať život svoje školy verejnosti. Do súťaže sa zapojilo 16 časopisov. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. Zároveň sa chceme poďakovať aj odbornej porote za hodnotenie a besedu s mladými tvorcami a ich pedagógmi. Tešíme sa na ďalšiu etapu súťaže v elektronických prezentáciach.…

Program počas zimných prázdnin

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov. Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411 UPOZORNENIE: Aj počas vianočných prázdnin sme pre Vás pripravili zimný zábavný program. Avšak pri malom počte bude konkrétna činnosť zrušená . Bližšie informácie nájdete tu: Prázdninová činnosť…

Asociácia CVČ

Zasadnutie riaditeľov centier voľného času Košického a Prešovského kraja zorganizovala Asociácia CVČ SR v našom centre. Program  sa niesol v téme starostí, ale aj radostí práce CVČ na Slovensku. Asociácia CVČ sa snaží zabezpečiť dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručností deti, mládeže v čase mimo vyučovania. Členovia Asociácie sa poďakovali a rozlúčili s odchádzajúcimi riaditeľmi.…

Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Sme nesmierne šťastní, že máme vedľa seba takého kolegu akým je Ing.Peter Kaňuk. Blahoželáme k získaniu ocenenia. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku…