Propozície súťaže Najkrajší sen

Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému: Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021! Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch…

Vyhodnotenie IV.ročníka súťaže Žiacko-juniorský patlák

Vyhodnotenie súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutočnil podľa plánu dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapcov – vo veku od 10 do 18 rokov. Ocenenia odovzdala pani riaditeľka. Stavali model tanku Pz.Kpfw IV D v mierke 1/100. Organizátori dbali o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení. Propozície súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutoční v centre voľného času, pracovisko Orgovánová 5 v Košiciach dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.   Propozície na stiahnutieStiahnuť Propozície…

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru súťaže Slávik Slovenska bude okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2021 prebiehať dištančnou formou.  V dolnej časti odkazu nájdete originál propozícií a dodatok k propozíciám (nutné prečítať nakoľko sa zmenili termíny a forma priebehu súťaže), prihlášku a návod na nasnímanie a zaslanie videozáznamu.  Prihlášku a záznam je potrebné zaslať do 7. októbra 2021.  Spevník je nezmenený z roku 2020. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web…

POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ OD 13.9.2021

Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 13.9.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch,v prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa,členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti, tlačivo bezpríznakovosti nájdete aj tu: https://www.cvckosice.sk/zaujmove-utvary/,v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa…

Planetárium na september pre verejnosť 2021

Zverejňujeme ponuku planetária pre verejnosť v septembri 2021. V súvislosti s novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV na školský rok 2021/2022

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice ponúka široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesťžiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.Vyberte si z našej ponuky a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) namailovú adresu cvc@cvckosice.sk.Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítalia prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistítenajlepší termín realizácie.Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na…

Návrat do CVČ 2021 / 2022

Na základe usmernení vydaných Ministerstvom školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach Vám predstavujeme ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Školský semafor je platný aj pre centrá voľného času. Bližšie informácie nájdete tu: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky Súbory na stiahnutie (zdroj: www.ucimenadialku.sk, www.minedu.sk/skolsky-semafor) Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl.pdfVyhlásenie o bezpríznakovosti.docxOznámenie o výnimke z karantény.docxOznámenie o podmienkach vstupu do…

OZNAM platný od 16.8.2021

OZNAM platný od 16.8.2021
Vážení návštevníci, v súvislosti so novým Covidovým automatom, ktorý schválila Vláda SR 12. augusta 2021 a na neho nadväzujúcu vyhlášku ÚVZ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 16.8.2021 vstup do posilňovne CVČ (Orgovánová 5) je obmedzený na 10 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup do planetária (EP Popradská 86) je obmedzený na 16 osôb s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov,vstup na iné hromadné podujatia (všetky pracoviská CVČ) maximálne 25% z celkovej kapacity s povinnosťou uvedenia kontaktných údajov. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

Prednáška „Po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika“

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice, Hvezdáreň a planetárium, pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na prednášku EBICYKL po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika v Československu a na Tahiti 24. 07. 2021 sobota o 19.00 hod. prednáša RNDr. Jiří Grygar, CSc. známy fyzik, astronóm, popularizátor vedy a hejtman spanilej jazdy EBICYKL-u. Podujatie sa koná v rámci návštevy účastníkov EBICYKL-u v našom meste a je určené pre mládež a dospelých. Vstupné 1,- €/osoba Info:  055/6411 411, www.cvckosice.sk, kanuk@cvckosice.sk…