Dance city 22.3.2024

Zverejňujeme propozície súťaže Dance city 2024 Názov súťaže:DANCE CITY 2024Organizátor súťaže:Centrum voľného času, Orgovánová 5, KošiceMiesto súťaže:Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice univerzálna  sála (m. č. 101)Termín súťaže:22. 3. 2024 – piatokPodmienky účasti:Zaslanie prihlášok do 7. 3. 2024 (viď príloha). Zmeny v prihláškach povolené do 8. 3. 2024 (pri akejkoľvek zmene je potrebné prihlášku vypísať nanovo). Približný časový harmonogram bude zaslaný týždeň pred konaním súťaže.Cieľová skupina:Tanečná súťaž je určená len pre základné školy a príslušné ročníky 8-ročných gymnázií.Cieľ súťaže:– porovnanie…

Čo vieš o hviezdach MAREC 2024

Aj v roku 2024 sa  na základe poverenia Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove zapájame do organizovania celomestských kôl vedomostnej súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?  V tomto roku sa súťaž uskutoční prezenčne. Súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstvá, vedy, výskumu a športu SR.  Do súťaže môžete prihlásiť maximálne päť žiakov za každú kategóriu. Prihlásiť ich môžete formou priloženej prihlášky, kde je potrebné a dôležité uviesť správnu kategóriu. Miesto konania súťaže:     CVČ, elokované pracovisko Popradská 86, Košice Súťaž je určená pre…

Vesmír očami detí 2024

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže,  s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí                  VESMÍR OČAMI DETÍ Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2. Bližšie informácie nájdete tu: Súťaže CVČ Kontakt a informácie: Miroslava Balušeskulová – koordinátorka súťaže baluseskulova@cvckosice.sk, 055/6411 411, 055/6411 419…

Košice STAR 23.2.2024

Zverejňujeme propozície 10. ročníka celomestskej speváckej súťaže KOŠICE STAR. Hlavným cieľom súťaže je na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu rozvíjať osobnostný rozvoj detí. Súťaž je súčasťou celomestskej súťaže „Škola plná talentov – Superškola“ pod záštitou primátora mesta Košice a každý žiak svojou účasťou získava body pre svoju školu. Súťaž sa uskutoční 23. 02. 2024 (piatok) v priestoroch EP Popradská 86 od 9.30 hod. Škola plná talentov Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods.…

DEDO 18.3.2024

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, 040 11  Košice organizuje súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. 18. 03. 2024 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach Prehliadka spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom. Prihlášky je potrebné odoslať len v elektronickej forme do 29. 02. 2024 cez webovú stránku Národného osvetového centra Bratislava (NOC) – www.nocka.sk Po uvedenom termíne sa systém uzavrie a prihlásiť sa už nebude možné. Programový list prehliadky budeme…

Koláže rozprávajú VERNISÁŽ 29.1.2024

Fotogaléria k vernisáži Centrum voľného času vyhlasuje 20. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ Koláže rozprávajú 2024 (youtube.com) Sprievodné podujatie k 70. výročiu založenia CVČ Koláž je vyhranená výtarná technika (plošná nie trojrozmerná) V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými plošnými materiálmi    (farebný papier, tapeta…) alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. téma:…

Fašiangová sobota 10.2.2024

Príďte k nám na fašiangovú sobotu na pracovisko Popradská 86 🙂 10. februára 2024         Čaká na vás pestrý program: Vstupné: 3,- Є/osoba Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.…