POKYNY KU PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ od 24.1.2022

Vzhľadom na zmenu legislatívy a školského semaforu MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022 vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 24.01.2022 prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa môžu uskutočniť prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)bez obmedzenia len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci z jednej triedydištančne skupinovo Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP. Deti…

Pokyny k činnosti od 10.1.2022

Úvodom kalendárneho roka Vám prajem pevné zdravie a možnosť čo najbežnejšieho života. Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, listu z MŠVVaŠ SR zo dňa 7.1.2022 a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 10.01.2022 s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo Záujmové útvary na školách sa neuskutočňujú. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame…

Činnosť od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022. Prevádzka centier voľného času sa mimoriadne prerušuje, činnosť je zabezpečená dištančnou formou. Ďakujeme za porozumenie 🙂…

Koláže rozprávajú – propozície

Centrum voľného času vyhlasuje 18. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ. Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. Téma: Hmyz Podmienky súťaže: každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:               meno a priezvisko autora,…

Propozície súťaže „Zimné aranžovanie“ 2021

Aj v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo v Zimnom aranžovaní rastlín na tému Snehová vločka – aranžmán na stôl Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to dištančnou formou.V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom. Priebeh a podmienky súťaže Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiťiba jednotlivci,…

Deň študentstva 17.november 2021

Je to jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. Je to deň, keď si študenti pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1939 v Prahe. Pripomeňte si tento deň v VII.-IX. ročníkoch, na školách, nahrajte na mobil krátke video o tom, prečo je pre Vás vzdelanie dôležité. Zašlite nám Vaše dielo emailom na dresu cvckosice.olympiady@gmail.com do 17.11.2021 a možno práve Vy vyhráte exkurziu do kancelárie primátora. Tešíme sa na Vaše videá!…

Strašiak v poli

Leto odišlo, jeseň už ohlásila svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie Strašiak v poli. Podujatie sa zrealizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s  epidemickými opatreniami, a to dištančnou formou. PRIEBEH  A  PODMIENKY PODUJATIA Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Samotného tvorivého procesu sa môžu zúčastniť iba žiaci bez výraznejšieho zásahu pedagóga. Témou súťaže je tvorivá výroba strašiaka zachytená formou…

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ od 4.10.2021

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v Košiciach vchádzajú do platnosti od 4.10.2021 mnohé obmedzenia. Naše okresy budú v II. stupni ohrozenia. V súvislosti s covid automatom Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi. Záujmové útvary budú prebiehať v CVČ od 4.10.2021 v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch. To znamená záujmové útvary môžu prebiehať : prezenčne individuálne,prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)dištančne skupinovo V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je…

Propozície súťaže Najkrajší sen

Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému: Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021! Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch…