Farebný chodník 2.5.2024

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva pri príležitosti XXX. ročníka osláv Dňa mesta Košice vybrané kolektívy na podujatie Farebný chodník, ktorého organizátorom je Centrum voľného času, Orgovánová 5 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. Podujatie je už tradične neoddeliteľnou súčasťou osláv  Dňa mesta Košice. Prihlásené kolektívy kreslia kriedami na im pridelenom úseku cyklistického  chodníka na Hlavnej ulici. Kriedy dostanú na mieste konania podujatia od organizátora. Dátum a miesto konania:        2. máj 2024 (štvrtok), Hlavná ulica Tohto roku sa…

DEDO 18.3.2024

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, Bratislava a Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na regionálne kolo súťažnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 18. 3. 2024 – pondelok, divadelná sála CVČ, EP Popradská 86 Bližšie informácie nájdete tu: Súťaže CVČ Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk.…

Dance city 22.3.2024

Zverejňujeme propozície súťaže Dance city 2024 Názov súťaže:DANCE CITY 2024Organizátor súťaže:Centrum voľného času, Orgovánová 5, KošiceMiesto súťaže:Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice univerzálna  sála (m. č. 101)Termín súťaže:22. 3. 2024 – piatokPodmienky účasti:Zaslanie prihlášok do 7. 3. 2024 (viď príloha). Zmeny v prihláškach povolené do 8. 3. 2024 (pri akejkoľvek zmene je potrebné prihlášku vypísať nanovo). Približný časový harmonogram bude zaslaný týždeň pred konaním súťaže.Cieľová skupina:Tanečná súťaž je určená len pre základné školy a príslušné ročníky 8-ročných gymnázií.Cieľ súťaže:– porovnanie…

Čo vieš o hviezdach MAREC 2024

Aj v roku 2024 sa  na základe poverenia Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove zapájame do organizovania celomestských kôl vedomostnej súťaže z oblasti astronómie Čo vieš o hviezdach?  V tomto roku sa súťaž uskutoční prezenčne. Súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstvá, vedy, výskumu a športu SR.  Do súťaže môžete prihlásiť maximálne päť žiakov za každú kategóriu. Prihlásiť ich môžete formou priloženej prihlášky, kde je potrebné a dôležité uviesť správnu kategóriu. Miesto konania súťaže:     CVČ, elokované pracovisko Popradská 86, Košice Súťaž je určená pre jednotlivcov – členov astronomických…

Vesmír očami detí 2024

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže,  s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí                  VESMÍR OČAMI DETÍ Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2. Bližšie informácie nájdete tu: Súťaže CVČ Kontakt a informácie: Miroslava Balušeskulová – koordinátorka súťaže baluseskulova@cvckosice.sk, 055/6411 411, 055/6411 419…