Propozície súťaže Najkrajší sen

Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému: Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021! Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch…

Vyhodnotenie IV.ročníka súťaže Žiacko-juniorský patlák

Vyhodnotenie súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutočnil podľa plánu dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapcov – vo veku od 10 do 18 rokov. Ocenenia odovzdala pani riaditeľka. Stavali model tanku Pz.Kpfw IV D v mierke 1/100. Organizátori dbali o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení. Propozície súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutoční v centre voľného času, pracovisko Orgovánová 5 v Košiciach dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.   Propozície na stiahnutieStiahnuť Propozície…

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru súťaže Slávik Slovenska bude okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2021 prebiehať dištančnou formou.  V dolnej časti odkazu nájdete originál propozícií a dodatok k propozíciám (nutné prečítať nakoľko sa zmenili termíny a forma priebehu súťaže), prihlášku a návod na nasnímanie a zaslanie videozáznamu.  Prihlášku a záznam je potrebné zaslať do 7. októbra 2021.  Spevník je nezmenený z roku 2020. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web…

Hviezdoslavov Kubín

INFORMÁCIE O FORME A PRIEBEHU OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v šk.roku 2020/2021 Národné osvetové centrum v Bratislave (ďalej len NOC), vyhlasovateľ súťaže Hviezdoslavov Kubín, z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a obmedzeniam vyplývajúcim z uvedeného stavu, umožnilo realizáciutohtoročného okresného kola alternatívnymi formami. Z tohto dôvodu sa súťaž uskutoční formou záznamu, teda bez fyzickej prítomnosti žiakov a pedagógov. Prednes žiaka zaznamená pedagóg, rodič či iná dospelá osoba na mobilný telefón, videokameru, fotoaparát a zhotoví videozáznam, ktorý do 26. 5. 2021 odošle…

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021

Výsledková listina súťaže Moje mesto 2021
Centrum voľného času zverejňuje výsledkovú listinu XVI. ročníka výtvarnej súťaže Moje mesto. I. kategória MŠ 1. miesto Katarína Jankovičová Ako som povzbudzovala z vyhliadkovej veže bežcov maratóna mieru          2. miesto Dominik Kristián Sídlisko KVP                                                              3. miesto Adriána Lachváčová Košice                                               Čestné uznanie Melanie Petnyová Plameniaky v ZOO, Sofia Kovalevská Na jazdiarni v Košiciach, Tamara Kuchtová Tigre v ZOO – Košice                                       II. kategória 1. – 4. ročník ZŠ 1. miesto Kristián Angelovič  Moje športové mesto                                                   2. miesto Karin Rosolová  Divadlo v meste                                              3. miesto Michal Čačko Moje čisté mesto                                                         Čestné uznanie Alžbetka Buncová Moja obec,…

Výsledková listina súťaže Vesmír očami detí

Výsledková listina súťaže Vesmír očami detí
Výsledková listina XXXVI. ročníka okresného kola celoslovenskej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“ I. kategória MŠ 1. miesto Linda Eštoková  Ďalekohľad2. miesto Kristián Korytár Kozmonaut3. miesto Vojtech Fekete Vo vesmírePostup do celoslovenského kola : Veronika Mádyová Vesmír očami detí, Erika Svoreňová Ja letím II. kategória 1. – 4.ročník ZŠ 1. miesto Alex Winkler Veselé vesmírčatá2. miesto Lucia Thíry Osamelá3. miesto Hana Brodňanská Všetci na MarsPostup do celosloveského kola : Erik Fűrster Mama vesmírová, Hana Brodňanská Vesmírna turistika III. kategória 5. – 9.ročník…

Výsledková listina súťaže Čo vieš o hviezdach

Výsledková listina súťaže Čo vieš o hviezdach
Aj v roku 2021 sa na základe poverenia Slovenkou ústrednou hvezdárňou v Hurbanovesme sa zapojili do organizovania celomestských kôl celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblastiastronómie Čo vieš o hviezdach. Súťaž sa uskutočnila online.Kategórie súťaže:I. kategória: žiaci ZŠ 4. – 6. ročníka a l. ročníka 8-ročného gymnáziaII. kategória: žiaci ZŠ 7. – 9. ročníka a 2. – 4. ročníka 8-ročného gymnáziaa 1. ročníka 5-ročného gymnáziaIII. kategória: žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. – 8. ročníka 8-ročného gymnáziaa 2. – 5. ročníka 5-ročného…

Príroda očami detí – STARÁME SA O ZEM

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasujeme 33. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM Poslaním súťaže je motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov v nasledovných  kategóriách, a to v časti: výtvarná časťliterárna časť – poézia, próza Do literárnej a výtvarnej časti v …

Propozície súťaže MOJE MESTO

Propozície súťaže MOJE MESTOStiahnuť Centrum voľného času vyhlasuje XVI. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto pre deti MŠ, ZŠ, OG a ZUŠ. Téma súťaže je zameraná na mesto, jeho obyvateľov, tradície, históriu a súčasnosť. Môžete súťažiť v týchto kategóriách: 1. kategória: MŠ  (predškolský vek)2. kategória: 1. stupeň ZŠ (6 – 10 rokov)3. kategória: 2. stupeň ZŠ, paralelné ročníky OG  (11 – 15 rokov)4. kategória: ZUŠ Do  súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikami: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky. Formát práce je ľubovoľný. Súťažné práce sa nevracajú, automaticky…