Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ Súťaž prebehne v dvoch etapách. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Bližšie informácie nájdete tu: Propozície a prihláška súťaže vesmír očami detí (doc)Stiahnuť V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa nevracajú, stávajú majetkom vyhlasovateľa. Zasadnutie poroty okresného kola sa bude konať koncom marca 2023. Otvorenie výstavy a vernisáž okresného kola sa…

O skleneného motýľa

Dňa 21.12.2022 prebehol 9. ročník Súťaže školských časopisov O SKLENENÉHO MOTÝĽA. Cieľom tejto etapy  „Školy plnej talentov“ je podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby a dať deťom priestor prezentovať život svoje školy verejnosti. Do súťaže sa zapojilo 16 časopisov. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. Zároveň sa chceme poďakovať aj odbornej porote za hodnotenie a besedu s mladými tvorcami a ich pedagógmi. Tešíme sa na ďalšiu etapu súťaže v elektronických prezentáciach.…

Jesenné aranžovanie a viazanie rastlín

Centrum voľného času organizuje celomestské kolo v súťaži na tému Jeseň v lese – aranžmán na okno Súťaž sa bude konať 07. 11. 2022 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podmienky účasti: Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba jednotlivci, súťaž nie je určená pre skupiny či triedne kolektívy.Prihlásenie žiakov do súťaže prostredníctvom prihlášky (viď príloha) prebieha do…

XX. ročník košickej žiackej ligy v šachu jednotlivcov

Centrum voľného času vyhlasuje súťaž v týchto termínoch: 1. turnaj          22.10.2022                     2. turnaj          10.12.2022                     3. turnaj          21.01.2023   4. turnaj          25.02.2023  5. turnaj          01.04.2023                          Bližiš informácie o turnajoch nájdete tu: Súťaže CVČ Kontakt:                    Mgr. Imrich Jurčišin, mobil 0948 323 730, jurcisin.imrich2@atk.sk Andrea Tilková, EP Popradská 86, zam. 055/6 411 411, tilkova@cvckosice.sk…

Strašiak v poli

Leto pomaly odchádza, jeseň už ohlasuje svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie. Podujatie sa uskutoční dňa  17. 10. 2022 (v pondelok) od 14.00 hod. v priestoroch EP Popradská 86 (registrácia účastníkov je od 13.15 hod.) Predpokladané ukončenie podujatia je cca o 16:00 – 16:15 hod. PRIEBEH PODUJATIA: Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: teoretické – bude pozostávať  zo zábavno-vedomostného písomného testu na tému Ako poznám prírodu, v ktorom si všetci súťažiaci overia svoje vedomosti zoblasti prírodovedy.praktické – bude pozostávať…

Najkrajší sen – propozície

Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice vyhlasuje 27. ročník výtvarnej súťaže na tému Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 28. 10. 2022! Vernisáž by sa mala uskutočniť 14. 11. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie. v priestoroch EP Popradská…

Plastik model Košice

Deň konania: 7.5.2022 (sobota) Miesto konania: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Časový harmonogram: 09.00 – 11.00registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním podujatia)11.00 – 13.00hodnotenie modelov14.30 – 15.00vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien Vekové kategórie: Žiaci do 15 rokovJuniori 16 – 18 rokovSeniori od 19 rokov Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa) Hodnotenie modelov: Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne…

Výsledková listina Koláže rozprávajú

Výsledková listina 18. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“. Práce hodnotila porota v zložení : Mgr. Monika Gramatová – ZUŠ Bernolákova 26, Mgr. Art. Dominika Kolačkovská – ZUŠ Bernolákova 26, Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86 I. kategória 1. miesto   Laura Buchlová Mravec                             2. miesto   Radovan Vaško Na návšteve u mravčekov3. miesto   Karolína Čečková Svet chrobáka             Čestné uznanie :  Martin Bito Pavúk                                                                  Vojtech Chytil Mačky                                    II. kategória                               1. miesto   Dávid Čajnák Roháčik         2. miesto   Alex Niciejewski Nahnevaný chrúst                 3. miesto   Zuzana…

Koláže rozprávajú – propozície

Centrum voľného času vyhlasuje 18. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ. Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. Téma: Hmyz Podmienky súťaže: každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:               meno a priezvisko autora,…

Propozície súťaže „Zimné aranžovanie“ 2021

Aj v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo v Zimnom aranžovaní rastlín na tému Snehová vločka – aranžmán na stôl Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to dištančnou formou.V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom. Priebeh a podmienky súťaže Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiťiba jednotlivci,…