Najkrajší sen – propozície

Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice vyhlasuje 27. ročník výtvarnej súťaže na tému Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 28. 10. 2022! Vernisáž by sa mala uskutočniť 14. 11. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie. v priestoroch EP Popradská…

Plastik model Košice

Deň konania: 7.5.2022 (sobota) Miesto konania: Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Časový harmonogram: 09.00 – 11.00registrácia a preberanie modelov (elektronická registrácia bude spustená mesiac pred konaním podujatia)11.00 – 13.00hodnotenie modelov14.30 – 15.00vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien Vekové kategórie: Žiaci do 15 rokovJuniori 16 – 18 rokovSeniori od 19 rokov Pozn.: Zastúpenie – v odôvodnených prípadoch, prípustné Pozn.: Zlučovanie kategórií (či už vekových alebo tematických sa nepripúšťa) Hodnotenie modelov: Systémom „páči – nepáči“. Porota bude zostavená priamo na mieste. Minimálne…

Výsledková listina Koláže rozprávajú

Výsledková listina 18. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“. Práce hodnotila porota v zložení : Mgr. Monika Gramatová – ZUŠ Bernolákova 26, Mgr. Art. Dominika Kolačkovská – ZUŠ Bernolákova 26, Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86 I. kategória 1. miesto   Laura Buchlová Mravec                             2. miesto   Radovan Vaško Na návšteve u mravčekov3. miesto   Karolína Čečková Svet chrobáka             Čestné uznanie :  Martin Bito Pavúk                                                                  Vojtech Chytil Mačky                                    II. kategória                               1. miesto   Dávid Čajnák Roháčik         2. miesto   Alex Niciejewski Nahnevaný chrúst                 3. miesto   Zuzana…

Koláže rozprávajú – propozície

Centrum voľného času vyhlasuje 18. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ. Koláž je vyhranená výtvarná technika. V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými materiálmi alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. Téma: Hmyz Podmienky súťaže: každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie:               meno a priezvisko autora,…

Propozície súťaže „Zimné aranžovanie“ 2021

Aj v šk. roku 2021/2022 CVČ organizuje celomestské kolo v Zimnom aranžovaní rastlín na tému Snehová vločka – aranžmán na stôl Súťaž sa realizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami, a to dištančnou formou.V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom. Priebeh a podmienky súťaže Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov paralelných ročníkov OG. Do súťaže sa môžu prihlásiťiba jednotlivci,…

Deň študentstva 17.november 2021

Je to jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. Je to deň, keď si študenti pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1939 v Prahe. Pripomeňte si tento deň v VII.-IX. ročníkoch, na školách, nahrajte na mobil krátke video o tom, prečo je pre Vás vzdelanie dôležité. Zašlite nám Vaše dielo emailom na dresu cvckosice.olympiady@gmail.com do 17.11.2021 a možno práve Vy vyhráte exkurziu do kancelárie primátora. Tešíme sa na Vaše videá!…

Strašiak v poli

Leto odišlo, jeseň už ohlásila svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie Strašiak v poli. Podujatie sa zrealizuje v zmenených podmienkach súvisiacich s  epidemickými opatreniami, a to dištančnou formou. PRIEBEH  A  PODMIENKY PODUJATIA Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Samotného tvorivého procesu sa môžu zúčastniť iba žiaci bez výraznejšieho zásahu pedagóga. Témou súťaže je tvorivá výroba strašiaka zachytená formou…

Propozície súťaže Najkrajší sen

Centrum voľného času Košice vyhlasuje pre deti MŠ  a ZŠ 26. ročník výtvarnej súťaže na tému: Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 29. 10. 2021! Vernisáž by sa mala uskutočniť 15. 11. 2021 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie v priestoroch…

Vyhodnotenie IV.ročníka súťaže Žiacko-juniorský patlák

Vyhodnotenie súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutočnil podľa plánu dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapcov – vo veku od 10 do 18 rokov. Ocenenia odovzdala pani riaditeľka. Stavali model tanku Pz.Kpfw IV D v mierke 1/100. Organizátori dbali o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení. Propozície súťaže Žiacko-juniorský patlák sa uskutoční v centre voľného času, pracovisko Orgovánová 5 v Košiciach dňa 25. 9. 2021 (sobota) 8.00 – 14.00 hod.   Propozície na stiahnutieStiahnuť Propozície…

Okresné kolo Slávik Slovenska 2021

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru súťaže Slávik Slovenska bude okresné kolo jubilejného 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2021 prebiehať dištančnou formou.  V dolnej časti odkazu nájdete originál propozícií a dodatok k propozíciám (nutné prečítať nakoľko sa zmenili termíny a forma priebehu súťaže), prihlášku a návod na nasnímanie a zaslanie videozáznamu.  Prihlášku a záznam je potrebné zaslať do 7. októbra 2021.  Spevník je nezmenený z roku 2020. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web…