Koláže rozprávajú VERNISÁŽ 29.1.2024

Centrum voľného času vyhlasuje 20. ročník výtvarnej súťaže KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ Sprievodné podujatie k 70. výročiu založenia CVČ Koláž je vyhranená výtarná technika (plošná nie trojrozmerná) V bežných výtvarných súťažiach je pomerne ojedinelou a ťažko porovnateľnou s inými. Práve preto vznikla myšlienka vytvoriť pre techniku koláže samostatnú súťaž. Použitím obrázkov či textov z časopisov a novín, dotvorením inými plošnými materiálmi    (farebný papier, tapeta…) alebo farbou sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý v celkovej kompozícii bude vyjadrovať myšlienku autora. téma: ŽIVOT V CENTRE VOĽNÉHO ČASU Informácie k…

Strašiak v poli 23.10.2023

Strašiaka v poli tvorili u nás v pondelok deti z piatich škôl. Prevažoval prírodný materiál a veeeľmi veselá pracovná nálada. Títo pomocníci ostali v našich priestoroch, no nestratili by sa ani v jednom poli. Podujatie sa organizuje v centre už niekoľko rokov zábavno súťažnou formou a víťazmi sú:1.m ZŠ Bruselská 182.m ZŠ Kežmarská 283.m ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18                      …

Jesenné aranžovanie 13.11.2023

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 vyhlasuje v školskom roku 2023/2024 v rámci súťaže Škola plná talentov SUPERŠKOLA celomestské kolo súťaže V JESENNOM ARANŽOVANÍ A VIAZANÍ RASTLÍN na tému Jesenné strašidlo – aranžmán pred dvere. V súvislosti so zmenou vyhlasovateľa súťaže sa menil aj postupový kľúč – súťaž sa už bude končiť výlučne iba celomestským kolom. Súťaž sa bude konať 13. 11. 2023 – v pondelok od 9.00 hod. v budove CVČ na Popradskej 86 v Košiciach. Podmienky účasti: Súťaž…

Najkrajší sen 13.11.2023

Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, Košice vyhlasuje pre deti MŠ a ZŠ 28. ročník výtvarnej súťaže Najkrajší sen. Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 20. 10. 2023! Vernisáž by sa mala uskutočniť 13. 11. 2023 (v pondelok) o 14.30 hod. v priestoroch EP Popradská 86 pred výtvarným ateliérom. Výstava bude…

Príroda očami detí

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasuje CVČ 35. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác  pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice      PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O  ZEM Poslanie súťaže: motivovať deti a mládež k zamysleniu sa nad otázkami ochrany prírody, ekologickými problémami, osudom planéty a ďalším životom na Zemi. Súťaž je určená pre jednotlivcov, jednotlivé kategórie nájdete v prílohe tu: Súťaže CVČ K PRÁCAM JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ SÚPISKU (viď príloha) v opačnom prípade…

Mestská technická súťaž „SUPERŠKOLA“

Termín konania:       17. a 18. apríl 2023, v čase od 14.00 do 16.30 hod. Miesto konania:        Orgovánová 5 Popis súťaže:             jednokolová súťaž, pozostávajúca:                                     a) z teoretickej časti:            jednoduchý test z techniky                                     b) z praktickej časti:             zhotovenie výrobku z dreva podľa priloženého výkresu Cieľová skupina:      žiaci 7. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia                                     žiaci 8. ročníka, paralelného ročníka osemročného gymnázia Prihlasovanie:           každá škola z okresov Košice I až Košice IV môže prihlásiť po jednom žiakovi (z radov siedmakov alebo…