Galakoncert „Ďakujeme 2022″,

Galakoncert „Ďakujeme 2022″, priniesol štvrtkový koncert vďaky Košičanom za zvládnutie ťažkých výziev. Ocenenie primátora mesta Košice za naše Centrum voľného času prevzala Mgr. Denisa Drimáková. Vďaka zamestnancom CVČ sa podarilo v marci 2022 dať do prevádzky tri núdzové ubytovania pre vojnových utečencov. Nižná Úvrať 26 – núdzové ubytovanie pre 20 ľudí, Charkovská 1 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí a Popradská 86 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí. S tým bolo spojené zabezpečenie, hygieny, tepla, stravy, testovania, nočných služieb, ďalšieho ubytovania,…

Deň študentstva 17.november 2021

Je to jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. Je to deň, keď si študenti pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1939 v Prahe. Pripomeňte si tento deň v VII.-IX. ročníkoch, na školách, nahrajte na mobil krátke video o tom, prečo je pre Vás vzdelanie dôležité. Zašlite nám Vaše dielo emailom na dresu cvckosice.olympiady@gmail.com do 17.11.2021 a možno práve Vy vyhráte exkurziu do kancelárie primátora. Tešíme sa na Vaše videá!…

PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV na školský rok 2021/2022

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice ponúka široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesťžiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.Vyberte si z našej ponuky a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) namailovú adresu cvc@cvckosice.sk.Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítalia prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistítenajlepší termín realizácie.Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na…

Prednáška „Po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika“

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice, Hvezdáreň a planetárium, pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na prednášku EBICYKL po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika v Československu a na Tahiti 24. 07. 2021 sobota o 19.00 hod. prednáša RNDr. Jiří Grygar, CSc. známy fyzik, astronóm, popularizátor vedy a hejtman spanilej jazdy EBICYKL-u. Podujatie sa koná v rámci návštevy účastníkov EBICYKL-u v našom meste a je určené pre mládež a dospelých. Vstupné 1,- €/osoba Info:  055/6411 411, www.cvckosice.sk, kanuk@cvckosice.sk…

Strašiak v poli

Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Odborná porota rozhodne o 1. – 3. mieste, víťazné kolektívy budú odmenené diplomom a vecnou cenou,nevíťazné získajú diplom za tvorivosť.Každá súťažná skupina môže zaslať do súťaže iba jeden príspevok.Svoje príspevky zasielajte do 13. 11. 2020 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk. Bližšie informácie nájdete tu.…