PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV na školský rok 2021/2022

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice ponúka široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesťžiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti.Vyberte si z našej ponuky a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) namailovú adresu cvc@cvckosice.sk.Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítalia prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistítenajlepší termín realizácie.Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na…

Prednáška „Po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika“

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice, Hvezdáreň a planetárium, pracovisko Popradská 86 pozýva širokú verejnosť na prednášku EBICYKL po stopách astronóma Milana Rastislava Štefánika v Československu a na Tahiti 24. 07. 2021 sobota o 19.00 hod. prednáša RNDr. Jiří Grygar, CSc. známy fyzik, astronóm, popularizátor vedy a hejtman spanilej jazdy EBICYKL-u. Podujatie sa koná v rámci návštevy účastníkov EBICYKL-u v našom meste a je určené pre mládež a dospelých. Vstupné 1,- €/osoba Info:  055/6411 411, www.cvckosice.sk, kanuk@cvckosice.sk…

Strašiak v poli

Podujatie je určené pre triedne kolektívy a kolektívy detí ŠKD prvého stupňa ZŠ.Počet detí, ktoré sa zúčastnia na tvorbe súťažného príspevku nie je obmedzený. Odborná porota rozhodne o 1. – 3. mieste, víťazné kolektívy budú odmenené diplomom a vecnou cenou,nevíťazné získajú diplom za tvorivosť.Každá súťažná skupina môže zaslať do súťaže iba jeden príspevok.Svoje príspevky zasielajte do 13. 11. 2020 na mailovú adresu cvc@cvckosice.sk. Bližšie informácie nájdete tu.…