Medodeň 2023

SVETOVÝ DEŇ VČIEL sa oslavuje 20. mája. Tento dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu. Aj my sme sme oslávili tento deň počas rodinnej soboty u nás. Deti sa zabavili, ozdobili si perníčky, vytvorili niečo pekné pre radosť a tiež sa mohli zúčastniť besedy o včielkach.…

Pozorovanie kométy a planét

Pozývame širokú verejnosť na mimoriadne Pozorovanie kométy C/2022 E3 (ZTF) a planét na večernej oblohe 7. 2., 8. 2. a 10. 2.  od 18. do 20. hodiny 9. 2. od 19. do 21. hodiny Vstupy do kupoly hvezdárne vždy na celú hodinu. Na každý vstup maximálne 10 účastníkov. Vhodné pre mládež, dospelých a väčšie deti (od 8 rokov) pozorovania sa uskutočnia hlavným ďalekohľadom v hvezdárni len za jasného počasia ! Vstupné: 1,50  € Informácie na: www.cvckosice.sk a  adrese: kanuk@cvckosice.sk…

Asociácia CVČ

Zasadnutie riaditeľov centier voľného času Košického a Prešovského kraja zorganizovala Asociácia CVČ SR v našom centre. Program  sa niesol v téme starostí, ale aj radostí práce CVČ na Slovensku. Asociácia CVČ sa snaží zabezpečiť dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručností deti, mládeže v čase mimo vyučovania. Členovia Asociácie sa poďakovali a rozlúčili s odchádzajúcimi riaditeľmi.…

Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Sme nesmierne šťastní, že máme vedľa seba takého kolegu akým je Ing.Peter Kaňuk. Blahoželáme k získaniu ocenenia. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch. Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku…

Galakoncert „Ďakujeme 2022″,

Galakoncert „Ďakujeme 2022″, priniesol štvrtkový koncert vďaky Košičanom za zvládnutie ťažkých výziev. Ocenenie primátora mesta Košice za naše Centrum voľného času prevzala Mgr. Denisa Drimáková. Vďaka zamestnancom CVČ sa podarilo v marci 2022 dať do prevádzky tri núdzové ubytovania pre vojnových utečencov. Nižná Úvrať 26 – núdzové ubytovanie pre 20 ľudí, Charkovská 1 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí a Popradská 86 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí. S tým bolo spojené zabezpečenie, hygieny, tepla, stravy, testovania, nočných služieb, ďalšieho ubytovania,…