Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86, 040 11  Košice organizuje súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti.

18. 03. 2024 (v pondelok) od 08.30 hod. na pracovisku Popradská 86 v Košiciach

Prehliadka spadá pod súťažnú prehliadku Zlatá priadka vyhlasovanú Národným osvetovým centrom.

Prihlášky je potrebné odoslať len v elektronickej forme do 29. 02. 2024 cez webovú stránku

Národného osvetového centra Bratislava (NOC) – www.nocka.sk

Po uvedenom termíne sa systém uzavrie a prihlásiť sa už nebude možné.

Programový list prehliadky budeme posielať mailom na adresu vedúceho súboru, resp. školy a bude zverejnený aj na webovej stránke CVČ – www.cvckosice.sk.

Bližšie informácie nájdete tu:

DEDO 18.3.2024