Strašiak v poli

Leto pomaly odchádza, jeseň už ohlasuje svoj príchod, preto sme si pre Vás pripravili súťažno-zábavné podujatie. Podujatie sa uskutoční dňa  17. 10. 2022 (v pondelok) od 14.00 hod. v priestoroch EP Popradská 86 (registrácia účastníkov je od 13.15 hod.) Predpokladané ukončenie podujatia je cca o 16:00 – 16:15 hod. PRIEBEH PODUJATIA: Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: teoretické – bude pozostávať  zo zábavno-vedomostného písomného testu na tému Ako poznám prírodu, v ktorom si všetci súťažiaci overia svoje vedomosti zoblasti prírodovedy.praktické – bude pozostávať…

Najkrajší sen – propozície

Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice vyhlasuje 27. ročník výtvarnej súťaže na tému Téma:    Sen – želania, priania a túžby detí, ale aj skutočne odsnívané sny. Cieľ:      Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Uzávierka prijímania súťažných prác je do 28. 10. 2022! Vernisáž by sa mala uskutočniť 14. 11. 2022 (v pondelok) o 14.30 hod., a to na základe aktuálnej epidemickej situácie. v priestoroch EP Popradská…

Galakoncert „Ďakujeme 2022″,

Galakoncert „Ďakujeme 2022″, priniesol štvrtkový koncert vďaky Košičanom za zvládnutie ťažkých výziev. Ocenenie primátora mesta Košice za naše Centrum voľného času prevzala Mgr. Denisa Drimáková. Vďaka zamestnancom CVČ sa podarilo v marci 2022 dať do prevádzky tri núdzové ubytovania pre vojnových utečencov. Nižná Úvrať 26 – núdzové ubytovanie pre 20 ľudí, Charkovská 1 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí a Popradská 86 – krátkodobé ubytovanie pre 50 ľudí. S tým bolo spojené zabezpečenie, hygieny, tepla, stravy, testovania, nočných služieb, ďalšieho ubytovania,…

Recruitment for the Academy

Cross Border Academy 2022 – International Visegrad Fund The Academy will be attended by 21 persons (3 representatives from each city participating in the project) who will be selected in an open call. Participants may be young activists, (18-35 yrs old), of non-governmental organizations, institutions or other informal groups from Chisinau, Debrecen, Lublin, Lviv,  Kosice, Olomouc, and Tbilisi. Possibility to participate, link to website 🙂 https://kongres.lublin.eu/en/cross-border-cooperation-academy/…